Mikkelissä koulut ovat suunnanneet kohti monipuolisempia sähköisiä oppimisympäristöjä

27.12.2019

Artikkelin kuva

Syksystä 2019 lähtien kaikille Mikkelin peruskoululaisille ja lukiolaisille sekä opettajille tehdään yksi henkilökohtainen käyttäjätunnus, joka käy tietokoneille kirjauduttaessa ja Googlen sekä Microsoftin oppimisympäristöihin. MPASS-rajapinta tarjoaa kolmannen osapuolen tuotteisiin kirjautumisen tällä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella.

– Yhtenäistämisiä on tehty muissakin kunnissa. On kuitenkin aika harvinaista, että molemmat oppimisympäristöt ovat tuotantokäytössä kaupungin kaikilla kouluilla. Siilinjärven kunta on tiettävästi tässä jo mukana, Mikkelin kaupungin IT-arkkitehti Mari Jokiniemi kertoo.

Teknologian avulla opettaja ja oppilaat voivat kommunikoida sähköisesti keskenään ajasta ja paikasta riippumatta. Opettaja voi halutessaan esimerkiksi jakaa oppilaille tehtäviä sähköisen oppimisympäristön kautta ja oppilaat puolestaan voivat palauttaa tekemänsä tehtävät sähköisesti.

Matka sähköisten ympäristöjen käyttöön on vielä alussa. Oppilaalla on samat tunnukset käytössään ensimmäiseltä luokalta lukion loppuun saakka, joten kaikki tehdyt työt säilyvät hänen matkassaan koko oppimispolun ajan. Ympäristöt mahdollistavat oppilaiden erilaisten tehtävien palautusmahdollisuuden. Jos kirjoittaminen on vaikeaa, voi tehtävän jättää äänitallenteena tai videona. Hyötyjä on paljon muitakin. Tekstin voi luetuttaa kirjoitusohjelmassa olevalla toiminnolla, jolloin oppilas kuulee, onko kirjoitettu teksti oikein.

Kouluilla laitteiden kanta vastaa vuonna 2020 tavoitetta, jolloin kahta oppilasta kohden on käytettävissä yksi laite. Tämä mahdollistaa tietotekniikan hyödyntämisen opetuksessa.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen työtekijöiden sähköpostiosoitteet vaihtuvat

Vuoden 2020 alkupuolella vaihtuvat henkilökunnan sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@mikkeli.fi ja etunimi.sukunimi@edu.mikkeli.fi -muotoisesta muotoon etunimi.sukunimi@sivistys.mikkeli.fi. Muutos koskee sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualuetta eli koulujen, päiväkotien, kirjaston, kulttuurin, liikunnan, nuorisotoimen ja museoiden työntekijöitä.

Sähköpostiosoitteen muutos tuo kustannussäästöjä Microsoft-lisenssien hankinnassa ja samalla käyttäjien tietokoneet tulevat Mikkelin kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen IT-arkkitehdin ja IT-asiantuntijoiden ylläpitoon Tieran ylläpidosta. Edellä mainittuihin mikkeli.fi- sekä edu.mikkeli.fi-sähköposteihin lähetetyt sähköpostit ohjautuvat automaattisesti uuteen osoitteeseen kesäkuun 2020 loppuun saakka.