Mikkelissä toteutetaan kiinteistöveroprojekti 2018–2023

18.04.2018

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin alueella toteutetaan vuosien 2018–2023 aikana kiinteistöveroprojekti. Projektin tarkoituksena on tarkistaa alueen rakennuskantaa ja saattaa rakennusrekisteritiedot ajan tasalle.

Ajantasaiset rekisterit helpottavat rakennusvalvonnan työtä ja takaavat kiinteistönomistajien tasapuolisen kohtelun kiinteistöverotuksessa. Projekti perustuu kaupunginvaltuuston päätökseen 22.5.2017 § 51.

Projektin alussa kiinteistöjen omistajille lähetetään kiinteistötietojen ilmoituslomakkeet, joiden palauttamiseen on varattu aikaa noin kolme viikkoa. Kirjeen mukana toimitetaan palautuskuori, jonka postimaksu on maksettu valmiiksi.

Kiinteistöverotukseen on verottajalle ilmoitettava kaikki viisi neliömetriä ja sitä suuremmat rakennukset.

Ilmoituslomake on myös ladattavissa sähköisesti sekä haettavissa paperiversiona Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnasta.

Rakennuskannan inventointi 2018

Vuonna 2018 kartoitukset keskittyvät Mikkelin kaupungin itäpuolelle Valtatie 5:n ja rautatien rajaamalle alueelle välillä Otava–Karikko. Maastossa suoritettavat mittaukset painottuvat kesäkuukausiin.  Maastomittauksista tiedotetaan jatkossa rakennusvalvonnan ajankohtaista sivulla.