Naurulokit tulevat – häirintä ennen pesimistä estää kattojen valtaamisen

16.04.2019

Artikkelin kuva

Ilman tarkkailua Mikkeliä saattaisi kohdata lokkiongelma. Kesällä 2017 naurulokit aiheuttivat paheksuntaa pesimällä Mikkelin keskussairaalan katolla. Kahtena aiempana kesänä naurulokkien kattopesintää havaittiin myös kaupungin virastotalon ja pääkirjaston katolla. Katoille naurulokit siirtyivät todennäköisesti Satamalahden ja Veturitallin luhdan alueelta.

Veturitallin lokkiluhta on aiemmin tunnistettu tärkeäksi naurulokkiyhdyskunnan pesimäalueeksi, mutta viime vuosina alue on muuttunut lokeille vähemmän houkuttelevaksi. Viitostien perusparannuksen yhteydessä luhtaan ja lähiympäristöön kohdistuneet toimet ovat saattaneet häiritä lokkien asettumista, vaikka pesimäaika pyrittiin rauhoittamaan häiriötekijöiltä. Lokkiluhtaa raivattiin talven 2018 aikana avoimen alueen lisäämiseksi. Tämä ei kuitenkaan tuottanut tulosta, sillä lokit olivat tiessään: kesän 2018 aikana luhdalla ei pesinyt ainuttakaan naurulokkiparia.

Niinpä keväällä 2018 alkanutta lokkiseurantaa jatketaan taas. Lokkien pesintä katoilla pyritään ennaltaehkäisemään. Naurulokit saapuvat Mikkelin tienoille huhtikuun alkuviikkoina ja aloittavat pesinnän toukokuun alkupuolella. Kevään aikana lokkien liikkeitä tarkkaillaan ja pyritään havaitsemaan lokkien mahdollinen kiinnostus asettua tietylle, yleensä tasakattoiselle katolle pesimään.

Parveilu paljastaa lokkien aikeet

Lokkien kiinnostus mahdollista pesimäpaikkaa kohtaan ilmenee useamman päivän kestävänä parveiluna paikan yllä. Kattopesintää on mahdollista estää järjestämällä katoille häirintää ennen varsinaisen pesinnän ja pesän rakentamisen aloitusta. Häirinnän järjestäminen jää kiinteistön omistajien ja kiinteistöhuollon vastuulle. Häirintätoimien ansiosta keskussairaalan ja virastotalon kattopesinnät menestyksekkäästi vältettiin kesällä 2018.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut muistuttaa ja ohjeistaa suoraan kiinteistöjen omistajia häirinnän merkityksestä, mikäli lokkien kiinnostuksesta kattopesintään tehdään havaintoja. Pesinnän alettua naurulokkeja suojaa pesimärauha, eikä niitä saa enää häiritä.

Naurulokkeihin ja kattopesinnän ennaltaehkäisyyn liittyviä kysymyksiä voi esittää biologi Kaisu Natuselle, puh. 044 794 5009.