Onko suojatiekulttuurissa parannettavaa? Osallistu kyselytutkimukseen

17.04.2018

Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijahanke kartoittavat kyselytutkimuksella suojatiekulttuurin haasteita Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella. Nettikyselyn tuloksia hyödynnetään muun muassa kuntien liikenneturvallisuustyön suunnittelussa, liikenteen valvonnan kohdentamisessa ja liikenneturvallisuussuunnitelmien päivityksissä.

Nyt toteutettavalla kyselyllä kartoitetaan jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden toimintatapoja liikenteessä ja etenkin suojatiekäyttäytymisessä. Myös ongelmallisia suojateitä ja suojatietapaturmien tapahtumapaikkoja pyydetään tuomaan esille.

Kyselyyn voi vastata 13.4.–6.5.2018 välisenä aikana osoitteessa. Klikkaa tästä osallistuaksesi kyselyyn.

Suojatiesääntöjen tuntemuksessa puutteita

Suojateihin tai laajemmin tienylityksiin liittyvät ongelmat nousevat korostetusti esille liikenneturvallisuuskyselyissä ja kuntalaisaloitteissa. Suojateiden turvallisuusongelmien taustalla on usein sekä eri osapuolten toimintaan että liikenneympäristöön liittyviä tekijöitä.

Julkisessa keskustelussa aiheena ovat useimmiten väistämissäännöt ja sääntötuntemuksen puute. Puutteet sääntötuntemuksessa vaikeuttavat ennakoimista ja heikentävät liikenteen turvallisuutta. Turhan usein keskustelua suojateistä ja niiden turvallisuudesta leimaa jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden välinen vastakkain asettelu. Kun säännöt tunnetaan paremmin sekä virheellinen käyttäytyminen että virheellisen käyttäytymisen kokeminen liikenteessä vähenee. Toisaalta kaikkia liikenteessä liikkuvia koskee lakiin kirjattu velvoite, joka edellyttää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Kuva: Liikenneturva