Osallistu tutkimukseen pyöräilijöiden tapaturmista

06.03.2019

Artikkelin kuva

Oletko kaatunut pyörällä viimeisen kahden vuoden aikana Mikkelissä, Kuopiossa tai Joensuussa? Kerro siitä vastaamalla kyselyyn!

Pyöräilijöiden yksittäistapaturmista suurin osa jää virallisten tilastojen ulkopuolelle, sillä poliisia ei useinkaan ole tarvetta kutsua paikalle. Jotta näitä yksittäistapaturmia, jossa pyöräilijä on kaatunut yksin, törmäämättä toiseen osapuoleen, voitaisiin tulevaisuudessa ehkäistä nykyistä tehokkaammin, tulisi niistä saada kattavammin tietoa. Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, mitkä tekijät ja syyt ovat johtaneet yksittäistapaturmiin. Tutkimusalue kattaa Itä-Suomen maakuntakeskukset eli Mikkelin, Kuopion ja Joensuun.

Tutkimus on Savonia-ammattikorkeakoulussa opiskelevan Johanna Savolaisen opinnäytetyö. Työn tilaajana on Pohjois-Savon ELY-keskus. Kyselystä saadaan arvokasta tietoa sattuneista tapaturmista, niiden syistä ja taustatekijöistä.

Vastaukset käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti. Yksittäiset vastaukset eivät paljastu tuloksissa. Tutkimuksen päätyttyä tutkimustiedot hävitetään.

Vastaaminen vie aikaa noin 10 minuuttia. Kysely on avoinna sunnuntaihin 24.3.2019 asti.

Vastaamisen voi aloittaa klikkaamalla oheista linkkiä.