Päämajamuseon hanke saa tukea yli 50 000 euroa

15.12.2017

Mikkelin Päämajamuseon ja Tampereen yliopiston yhteishanke saa tukea Viestintäalan tutkimussäätiöltä 50 441 euroa.

Hankkeessa laaditaan Päämajamuseoon lisätyn todellisuuden sovellus (Augmented Reality). Sovellus yhdistää marsalkka Mannerheimin autenttisen sodan aikaisen työhuoneen Rukajärvellä taistelleiden rintamamiesten tarinoihin. Tuomalla työhuoneeseen rintaman todellisuuden valokuvien, sotilaiden kirjeiden ja tilastotiedon muodossa sovellus auttaa kävijöitä ymmärtämään sodan karua todellisuutta ja niitä raskaita päätöksiä, joita Mannerheim ja muut sodan johtohenkilöt joutuivat tekemään. Rukajärvi-demo havainnollistaa lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia historiallisten tapahtumien kerronnassa ja uusien tulkintojen luomisessa.

Lisätyn todellisuuden sovelluksen lisäksi hankkeessa tuotetaan VR-teknologiaan (Virtual Reality) perustuvaa verkkoaineistoa. Sen avulla esimerkiksi historianopettajat voivat oppilaidensa kanssa tutustua omilla mobiililaitteillaan Rukajärveä koskevaan aineistoon. Aineistona ovat sodan aikaiset suuret tietokannat, joita nyt käytetään ensimmäistä kertaa. Hanke toteutuu vuoden 2018 aikana.

Hankkeessa testataan esitystapoja ja teknologioita, joiden käyttö tulee olemaan keskeisessä roolissa suunnitteilla olevassa Sodan ja rauhan keskus Muistissa.

Viestintäalan tutkimussäätiö rahoittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeita ja niiden tulosten julkisuuteen saattamista. Tämän lisäksi säätiö tukee alan johdon ja muun henkilöstön koulutusta, avustaa oppilaitoksia sekä jakaa apurahoja, stipendejä ja matka-avustuksia alalla toimiville. Säätiön toiminta perustuu pääoman tuottoon ja lahjoitusvaroihin.