Paikallisia yrityksiä haetaan kumppaniksi kehittämään vapaa-ajan asumista

10.01.2018

Artikkelin kuva

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy hakee eteläsavolaisia yrityksiä kumppanikseen hankkeeseen, jossa Etelä-Savoa kehitetään kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi. Yrityskumppanien kanssa on tarkoitus selvittää, kuinka vapaa-ajan asukkaiden tarpeisiin voitaisiin vastata entistä paremmin, ja samalla saada maakunnan yrityksille uutta liiketoimintaa.

Suomalaiset tarvitsevat vapaa-ajan asunnoillaan erilaisia palveluita, kuten rakennus- ja remonttiapua, sisustuspalveluita, mökkitalkkareita sekä kunnossapitoa ja siivousta. Vaikka paikallisia palveluita olisi saatavilla, mökinomistajien mukaan niiden löytäminen on usein vaikeaa. Etelä-Savossa halutaan nyt etsiä yrityskumppaneiden kanssa keinoja kysynnän ja tarjonnan parempaan kohtaamiseen.

– Haemme kumppaneiksi yrityksiä, jotka tuottavat palveluita vapaa-ajan asukkaille ja näkevät tässä asiakasryhmässä potentiaalia kasvuun. Meitä kiinnostaa myös se, tunnistavatko yritykset vapaa-ajan asukkaita asiakasryhmäkseen ja kuinka yritykset ovat kohdistaneet palveluitaan tai markkinointiaan kohderyhmälle, kertoo projektipäällikkö Tuula Pihkala Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä.

Hankeyritykseksi ryhtymisestä ei synny kumppaneille kustannuksia. Hankkeessa yritykset voivat osallistua muun muassa myynninedistämiskampanjoihin ja palveluverkostoihin, päästä mukaan palveluhakemistoon, osallistua palveluntarjoajana mökinomistajille kohdennettuihin täsmätoimenpiteisiin sekä saada näkyvyyden Laiturilla-lehdessä.

– Yritys voi saada esimerkiksi näkyvyyttä tapahtumissa, hankkeen nettisivuilla ja muissa kanavissa, jotka tavoittavat suuren osan mökinomistajista maakunnassa, Pihkala kertoo.

– Kannustan kaikkia kiinnostuneita ottamaan yhteyttä ja lähtemään mukaan. Tämä on paikallisille palveluyrittäjille loistava mahdollisuus päästä kehittämään omaa liiketoimintaansa sekä laajemminkin vapaa-ajan asumista ja siihen liittyviä palveluita Etelä-Savossa.

Pilotti käyntiin tammikuussa

Yrityskumppanien kanssa tehtävän työn rinnalla hankkeessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia keinoja vapaa-ajan asumisen kehittämiseen. 

– Nyt tammikuussa käynnistyy esimerkiksi seudullinen Mökit kuntoon -pilotti, johon etsimme sekä palveluyrityksiä että mökinomistajia. Pilotti tarjoaa mökinomistajille huikean tilaisuuden kohentaa vapaa-ajan asuntonsa kuntoa yhdessä eri alojen osaajien ja yrityskumppanien kanssa, Pihkala toteaa.

– Lisäksi kartoitamme Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa eri sidosryhmien näkemyksiä vapaa-ajan asumisen kehittämisestä sekä selvitämme vapaa-ajan asumisen aluetaloudellisia vaikutuksia simulointimallin avulla. Tutkimustietoa hyödynnämme kehittämistoimenpiteiden suuntaamiseen. Koko hankkeen ajan edistämme myös vähällä käytöllä olevien mökkien vuokraustoimintaa sekä jalkautamme vapaa-ajan asumisen kehittämismallin Savonlinnaan.

Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi 2017–2019 -hankkeen tärkein tavoite on tukea maakunnan kehittymistä esimerkilliseksi vapaa-ajan asumisen alueeksi. Hankkeen päätoteuttaja on Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja osatoteuttajia ovat Savonlinnan Hankekehitys Oy sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin aluekehitysrahasto, Mikkelin seutuvaliokunta, Savonlinnan kaupunki ja Helsingin yliopisto. Rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto.

Kuva: visitmikkeli.fi