Paikallispuolustusharjoitus näkyy katukuvassa syyskuussa

24.08.2020

Artikkelin kuva

Puolustusvoimat järjestää Karjalan prikaatin johdolla Mikkelin ja Puumalan alueilla Etelä-Savo 20 -paikallispuolustusharjoituksen 7. – 10.9. Harjoituksen johtaa Karjalan prikaatin apulaiskomentaja, eversti Petri Olli.

Etelä-Savo 20 -harjoitukseen osallistuu joukkoja Karjalan prikaatista, Maasotakoulusta ja muiden viranomaisten, kuten poliisin pelastuslaitoksen ja terveysviranomaisten taholta. Päämääränä on kehittää paikallispuolustuksen suorituskykyä sekä viranomaisten välistä yhteistoimintakykyä erittäin nopeassa tilannekehityksessä.

Harjoitusjoukot liikkuvat alueen teillä tela- ja pyöräajoneuvoilla kaikkina vuorokauden aikoina. Harjoitukseen osallistuu myös muutama helikopteri. Marssiosastot saattavat hidastaa liikennettä valtatie 15:lla sekä valtatiellä 5, kun joukot siirtyvät harjoitusalueelle Kouvolan Vekaranjärveltä Mikkeliin ja Puumalaan sekä 10.9 palatessaan harjoituksen jälkeen takaisin kotivaruskuntaan. Puolustusvoimien ajoneuvot saattavat liikkua totuttua hitaammin ja panssaroitujen joukkojen liikkuessa erityinen varovaisuus on tarpeen.

Harjoitukset näkyvät myös katukuvassa, kun eri viranomaiset harjoittelevat yhteistyötä. Harjoituksen tehtävänä on muun muassa kohteiden suojaamista. Reserviläisistä muodostettu maakuntakomppania harjoittelee maakunnan sotilaallista puolustamista ja virka-avun antamista muille viranomaisille. Harjoituksissa jatketaan yhteistoiminnassa viranomaisten kanssa arjen ratkaisuiden kehittämistä osana paikallispuolustuksen johtamista.

Harjoituksissa kokeillaan reserviläisten omien älypuhelinten ja muiden päätelaitteiden, niin sanottujen arjen välineiden, käyttöä johtamisen tukena. Arjen välineet täydentävät puolustusvoimissa käytössä olevia järjestelmiä. Omien laitteiden käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen, ja reserviläisiltä kysytään suostumus oman laitteen käyttöön.

Kuva: Puolustusvoimat