Porrassalmenkadun sadeviemäriverkostoa parannetaan kesällä

02.04.2019

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunki parantaa kesän aikana Porrassalmenkadun vesihuoltoa Maunukselankadun ja Olkkolankadun välillä. Työt aloitetaan toukokuussa ja jatkuvat elokuuhun saakka. Samanaikaisesti työn yhteydessä uusitaan laajasti myös kaukolämpöverkkoa, sähköverkkoa sekä televerkkoja. Rakennustyöt vaikuttavat pysäköintiin ja liikenteeseen Porrassalmenkadulla, Olkkolankadulla ja Mannerheimintiellä.

Nykyisellään Porrassalmenkadun sadevesiviemäriverkosto ei pysty johtamaan kaikkea vesimäärää, jota kesän rankkasateilla muodostuu alueelle. Maunukselankadun risteys Porrassalmenkadulla on tulvinut useamman kerran keskussairaalan pääsisäänkäyntiin ja kellareihin. Työn tavoitteena on estää sadevesien aiheuttamat vauriot sairaalan alueella. Nykyisellään hulevedet menevät ylivuototilanteessa osin myös jätevesiviemäriin ja aiheuttavat ongelmia jäteveden puhdistusprosessissa.

Suunnitelman mukaan sadevedet johdetaan rakennettavalla uudella hulevesiviemärillä Porrassalmenkatua pitkin Olkkolankadun kautta Mannerheimintielle ja Rokkalanjokeen. Samalla uusitaan myös Porrassalmenkadun päävesijohto, joka on yli 50 vuotta vanha. Lisäksi Etelä-Savon Energia uusii kaukolämpölinjan Maunukselankadun ja Olkkolankadun välillä. 

Alustavan aikataulun mukaan työ aloitetaan Mannerheimintien alituksella Olkkolankadun kohdalla. Mannerheimintie suljetaan liikenteeltä viikon ajaksi toukokuun alussa. Rakennustyö jatkuu sitten Olkkolankadulle toukokuussa ja Porrassalmenkadulle kesäkuun alussa. Porrassalmenkatu muutetaan työn ajaksi yksikaistaiseksi joukkoliikennekaduksi Maunukselankadun ja Olkkolankadun välillä. Kevyen liikenteen väylät pyritään säilyttämään koko ajan Porrassalmenkadulla. Sairaalan edessä jo nykyisellään käytöstä poistettu vinoparkki pysyy suljettuna rakennustyön ajan.

Työt valmistuvat kaivutöiden osalta elokuun loppuun mennessä, minkä jälkeen katu vielä päällystetään asfaltilla.