Risteilyliikenteen kehittäminen Saimaalla ja Suomenlahdella käynnistyy kuuden maakunnan yhteistyöllä

24.11.2020

Artikkelin kuva

Kuuden maakunnan kaksivuotinen yhteishanke risteilytuotteiden kehittämisestä käynnistyy marraskuussa 2020. Hankkeen tavoitteena on kehittää niin alueiden nykyistä risteilytuotteiden valikoimaa kuin kehittää uudentyyppinen risteilytuote Uudeltamaalta Saimaalle. Hankkeen rahoittajina toimivat Etelä-Savon, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Uudenmaan maakunnat. 

Hankkeessa selvitetään erilaisia reittivaihtoehtoja, potentiaalisia asiakasryhmiä ja liikennöinnin teknisiä edellytyksiä huomioiden Suomenlahden ja Saimaan erityinen luonto ja ympäristö. Hankkeen aikana luodaan kokonaisvaltainen risteilytuote asiakkaille täydentämään jo olemassa olevaa alueiden risteilyvalikoimaa. Erilaiset matkailu- ja ravintolapalvelut ja päiväretkivaihtoehdot ovat tärkeässä roolissa tuotekokonaisuuden luomisessa. 

Uudenlainen risteily Uudeltamaalta Saimaalle

Toteutuessaan uusi risteily kuljettaisi matkailijoita pitkin Suomenlahtea ja itäistä rannikkoreittiä aina Kuopioon ja Joensuuhun saakka. Reitin varrella asiakkaat pääsisivät tutustumaan Suomenlahden kaupunkeihin, Venäjän puolella Viipuriin, Saimaan kanavaan, luontoon, ruokakulttuuriin ja upeisiin maisemiin. Savonlinnan, Mikkelin ja Lappeenrannan alueiden matkailupalvelut täydentävät asiakkaiden päiväretki- ja vierailumahdollisuuksia.

Asiakkaiden olisi mahdollista palata Kuopiosta tai Joensuusta esimerkiksi junalla tai lentäen. Matkustaminen reitillä lyhyemmissä osissa olisi myös mahdollista. Vastaavasti risteilyn voisi aloittaa Kuopiosta tai Joensuusta.

Tarkoituksena on täydentää alueiden jo olemassa olevaa risteilytarjontaa tarjoamalla matkailijoille entistä enemmän vaihtoehtoja tutustua Suomenlahden ja itäisen Suomen kauniiseen meri- ja järviluontoon.

Nykytilan kartoituksesta tuotesuunnitteluun

Hankkeen projektipäällikkönä aloitti marraskuun alussa lappeenrantalainen Timo Rissanen. Rissanen on koulutukseltaan restonomi (YAMK) ja hän on toiminut yli 20 vuotta matkailutoimialla. Hankkeessa tehdään tarkempi tutkimus potentiaalisista asiakasryhmistä, joiden perusteella tuotteen suunnittelua voidaan viedä tarkemmalle tasolle. Nykytilan kartoitus, jolla pyritään samaan kokonaiskuva alueen tämänhetkisestä risteilytarjonnasta, on käynnissä samanaikaisesti.

Samaan aikaan lähdetään kartoittamaan risteilyn reittivaihtoehtoja ja niihin liittyviä teknisiä edellytyksiä ja valmiuksia satamissa. Tässä yhteydessä tehdään myös kartoitus nykyisestä oheispalvelutarjonnasta satamien läheisyydessä yhdessä paikallisten matkailutoimijoiden ja yritysten kanssa.

Kuva: Pihla Liukkonen / Kontrastia