Sään lauhtuminen ja lumisade saattavat aiheuttaa sähkökatkoja

29.01.2019

Artikkelin kuva

Sään lauhtuminen ja ennustettu lumisade lisäävät puissa olevaa lumikuormaa entisestään ja lumen paino kasvaa. Etelä-Savon alueella on syytä varautua eripituisiin sähkökatkoihin loppuviikon aikana. Lumikuormien painopistealueen ennustetaan olevan Mäntyharjun sekä Savonlinnan alueilla, mutta sähkökatkoja esiintyy eri puolella maakuntaa.

Linjojen varsilta on raivattu lukuisia nuoria puita ja lumikuorma on kertynyt nyt isoihin tukkipuihin. Puiden latvat katkeilevat massan painosta aiheuttaen vaaratilanteita ja keskeytyksiä sähkönjakeluun.

Sähköverkkojen raivaustyö on puiden painon vuoksi riskialtista ja raivaukset keskitetään pääsääntöisesti päiväsaikaan. Päivällä raivaus on turvallisempaa, nopeampaa ja tehokkaampaa.

Etelä-Savossa toimiva valmiusjohtoryhmä sekä valmiusviestintäryhmä tekevät aktiivisesti yhteistyötä tilanteeseen varautumiseksi. Yhteistyöllä luodaan entistä sujuvampia toimintamalleja viranomaisten ja tärkeän infran toimijoiden välillä. Ryhmät kokoontuvat tilanteen aikana aktiivisesti, muodostaen laaja-alaista maakunnallista tilannekuvaa.

Eri toimijat ovat kiinnittäneet huomiota toimintojensa turvaamiseen. Etelä-Savon pelastuslaitos seuraa tehostetusti tilanteen kehittymistä ja on aktiivisesti yhteydessä maakunnan eri toimijoihin. Essote ja Sosteri ovat ottaneet tilanteen huomioon omassa toiminnassaan.

Linjoilla olevia puita ei saa missään tapauksessa itse poistaa linjoilta eikä mahdollisiin maassa oleviin johtoihin saa koskea sähköiskun vaaran takia.

Sähkökatkoon varautumisesta saat hyödyllistä tietoa Järvi-Suomen Energian nettisivuilta.