Saimaa Geoparkista maailman ensimmäinen hiilijalanjälkensä kompensoiva geopark

19.05.2020

Artikkelin kuva

Saimaa Geopark ry on ensimmäinen geopark maailmassa, joka kompensoi aidosti toimintansa hiilijalanjäljen. Saimaan Geopark on mallintanut hiilijalanjälkensä yhdessä Puuni Oy:n kanssa. Toiminnan synnyttävän hiilijalanjäljen rajauksen mukaan laskettu koko on 29 tonnia hiilidioksidia vuodessa, minkä kompensoi hiilineutraaliksi istuttamalla noin 78 puuta.

Saimaa Geopark ry ja Puuni Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jolla yhdistyksen hiilijalanjälki kompensoidaan. Puuni Oy:n toimesta puut istutetaan Mikkelin Suonsaareen 20.5.2020 kello 13 alkaen.

– Tässä kohtaa Saimaa Geoparkin on hyvä olla muutoksen kärkenä. Geoparkin arvot ja askeleet hiilijalanjäljen kompensaatioimiseksi konkretisoituvat tehdyllä sopimuksella. Uskon, että tämä askel tukee osaltaan vahvasti myös Unesco statuksen saamisessa Saimaalle. On hyvin luontevaa, että konkreettinen yhteistyö syntyi juuri mikkeliläisen Puuni Oy:n kanssa, toteaa hallituksen puheenjohtaja Jouni Riihelä.

– On todella hienoa saada luoda luontoomme monimuotoista uutta metsää yhdessä Geoparkin kanssa. Metsän avulla taistelemme ilmaston lämpenemistä vastaan. Tänään istutetut taimet ovat alkusysäys pitkäkestoiselle yhteistyölle, ja tulemme yhdessä näyttämään maailmalle, kuinka pystymme Suomessa toteuttamaan maailman parhaita hiilinieluja eli suomalaista metsää. Lähihiilinielumme sijaitsevat suomalaisten kuntien mailla ja ovat todennettavuudeltaan ja läpinäkyvyydeltään vailla vertaa, sanoo Puuni Oy:n hallituksen puheenjohtaja Joona Puhakka.

Ainutlaatuinen luontomatkailun kokonaisuus

Saimaa Geopark ry on eteläisen Saimaan ympärille syntynyt kansainvälinen ainutlaatuiseen geologiaan perustuva luontomatkailun kokonaisuus. Geoparkin tehtävänä on avata alueen geologista perintöä ja lisätä asukkaiden kotiseutuosaamista. Saimaa Geopark on osa kansainvälistä yhteistyöverkostoa ja yhdistys on hakenut Unesco-statusta. Yhdistyksen toiminnassa on mukana yhdeksän kuntaa ja kaupunkia eteläisen Saimaan ympärillä.

Mikkelissä Urpolan luontokeskukseen on perustettu Saimaa Geoparkin Visitor Center, jonne tehdyssä digitaalisessa oppimisympäristössä voi leikillä ja omatoimisuudella syventyä alueen geologisiin perusteisiin, geokohteisiin sekä alueella toimivien kumppanuusyritysten tarjoamiin aktiviteetteihin. Digitaalinen oppimis- ja elämysympäristö on laadittu yhdessä mikkeliläisen OiOi Collective Oy:n kanssa. Luontokeskuksen teemana on tällä kesäkaudella vesi. Keskus aukeaa asiakkaille kesäkuun alussa.

Puuni Oy on mikkeliläinen uusyritys. Yritys kompensoi kasvihuonepäästöjä synnyttämällä uusia kotimaisia hiilinieluja. Puuni Oy ja Mikkelin kaupunki ovat sopineet kaupungin joutomaan metsityksestä uusien hiilinielujen synnyttämiseksi. Olympiaurheilija Joona Puhakka toimii yrityksen hallituksen puheenjohtajana ja vastaa yrityksen liiketoiminnan kehittämisestä.

Kuva: Pihla Liukkonen / Kontrastia