Seuraavalta hallitukselta odotetaan kumppanuuteen perustuvaa kaupunkipolitiikkaa

08.02.2019

Artikkelin kuva

Suomen 21 suurinta kaupunkia ovat laatineet yhteiset hallitusohjelmatavoitteet. Tavoitteiden lähtökohtana on näkemys siitä, että tulevaisuuden kaupunkipolitiikka pohjautuu valtion ja suurten kaupunkien väliseen sopimukselliseen kumppanuuteen.

Kansallisen kaupunkipolitiikan perustana tulee olla kaupunkien laaja itsehallinto, yleinen ja jakamaton toimivalta sekä riittävät taloudelliset resurssit. Seuraavan hallituksen keskeisenä tehtävänä on luoda puitteet modernille kaupunkipolitiikalle.

Edellytykset kestävälle kasvulle luotava kaupunkipolitiikalla

Kaupungit ovat tehneet ensimmäistä kertaa yhteistä valmistelutyötä hallitusohjelmavaikuttamista varten. Tavoitteet kuvastavat, että suurimmilla kaupungeilla on vahva yhteinen näkemys ja tahtotila siitä, millaista kaupunkipolitiikkaa seuraavalla hallituskaudella tulisi toteuttaa.

– Kaupungit ovat alueen menestyksen mahdollistajia. Tästä syystä kaupunkien resurssit kehityksen edistämiseen on turvattava. Kyse ei ole vastakkainasettelusta isompien kaupunkien ja ympäröivän maaseudun välillä, vaan yhteistyöstä, jossa alueita kehitetään kumppanuudessa maakunnan ja valtion kanssa. Kaupunkiverkosto ja kaupunkien välisten hyvien yhteyksien kehittyminen ovat Mikkelin tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeitä, toteaa Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen.

C21-verkoston hallitusohjelmatavoitteissa painotetaan toimenpiteitä kaupunkien kestävän kasvun haasteisiin vastaamiseksi. Niissä korostetaan myös toimia kaupunkien kansallisen ja globaalin saavutettavuuden vahvistamiseksi sekä kaupunkien ja valtion kumppanuutta muun muassa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kestävän kehityksen edistämisessä.

Kaupungistumisen myötä kaupunkien merkitys hyvinvoinnin ja toimivan arjen sekä palveluiden rakentamisessa korostuu entisestään.

–  Kaupunkien rooli elinvoiman edistäjänä edellyttää laajaa itsehallintoa, yleistä ja jakamatonta toimivaltaa sekä riittäviä resursseja, kaupunginjohtaja Halonen korostaa.

C21-kaupunkien verkostoon kuuluvat Mikkelin lisäksi Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Kouvola, Pori, Joensuu, Lappeenranta, Hämeenlinna, Vaasa, Rovaniemi, Seinäjoki, Kotka, Salo ja Porvoo. Kaupunkien muodostama pysyvä verkosto vahvistaa kaupunkipoliittista keskustelua ja kaupunkien yhteistä edunvalvontaa.

Lisätiedot: kaupunginjohtaja Timo Halonen, p. 040 557 8077

C21-kaupunkien hallitusohjelmatavoitteet 2019 (pdf)