Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö perustettiin Mikkelin Klubilla

01.10.2018

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunki, Suur-Savon Osuuspankki, Osuuskauppa Suur-Savo, Ari Lahti, Länsi-Savo Oy, Paavali Juusten -säätiö sr, Mikkelin Tyttölyseon seniorit ry, K-ryhmä ja Cosmopolis Oy ovat perustaneet Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiön 395 500 euron peruspääomalla.

Säätiön tarkoituksena on sodan ja rauhan tutkimuksen ja esittämisen edistäminen ja Suomen sotiin liittyvän hajallaan olevan tiedon kokoaminen, soveltuvin osin digitointi ja aineiston pitkäaikaissäilytys sekä näytteille asettaminen nykyisille ja tuleville sukupolville. Säätiön toiminnassa korostuu sodan kokeneiden ihmisten ja sotiemme veteraanien perinnön vaaliminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tulee ylläpitämään valtakunnallista Mikkelissä sijaitsevaa Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:tä, jonka tehtävänä on esitellä sodan kokemuksia ja sen eri ilmiöitä monipuolisesti, uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen pohjautuen ja moderneja teknologioita käyttäen. Sodan ja rauhan keskus Muisti tullaan avaamaan Mikkeliin keväällä 2021.

Säätiön toimintaa tukemaan ja valvomaan muodostettiin hallintoneuvosto, jonka ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin perjantaina 28.9.2018 Mikkelin Klubilla entinen pääministeri ja eduskunnan puhemies Paavo Lipponen.

Säätiön asioita hoitamaan muodostettiin hallitus, jonka jäseniksi valittiin:

Puheenjohtaja: Kaupunginjohtaja Timo Halonen, Mikkelin kaupunki
Varapuheenjohtaja: Ari Lahti, Helsinki
Hallituksen jäsen: Professori Tiina Kinnunen
Hallituksen jäsen: Lakimiesasessori Jyri Klemola, Paavali Juusten -säätiö sr
Hallituksen jäsen: Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikka, Mikkelin kaupunki
Hallituksen jäsen: Aluejohtaja Jari Kuosmanen, K-ryhmä / Kesko Oyj
Hallituksen jäsen: Talousjohtaja Ari Miettinen, Osuuskauppa Suur-Savo
Hallituksen jäsen: Esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Markku Myllykangas, Puolustusvoimat
Hallituksen jäsen: Toimittaja Tiina Toivakka, Mikkelin tyttölyseon seniorit ry

Säätiön yhteyteen perustetaan humanistiseen ja yhteiskunnalliseen tutkimukseen liittyvä tieteellinen neuvottelukunta. Tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin säätiön hallituksen ensimmäisessä kokouksessa Oulun yliopiston Suomen ja Pohjois-Euroopan historian professori, dos., FT Tiina Kinnunen.

Tukisäätiön perustamisen lisäksi merkittävä tavoite Sodan ja rauhan keskus Muistin perustamisessa saavutettiin perjantaina 21.9.2018, kun Mikkelin kaupunki perusti Sodan ja rauhan keskus Muistin operatiivista toimintaa hoitamaan Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n. Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kaupunginjohtaja Timo Halonen ja jäseniksi liiketalouskonsultti Vesa Sorasahi ja matkailujohtaja Maisa Häkkinen. Osakeyhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin FM Olli-Pekka Leskinen.

Kuvassa ylärivistä vasemmalta lähtien: Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikka, kenraalimajuri Markku Myllykangas, talousjohtaja Ari Miettinen, Osuuskauppa Suur-Savo; aluejohtaja Jari Kuosmanen, K-Ryhmä / Kesko Oyj; lakimiesasessori Jyri Klemola, Paavali Juusten -säätiö sr; toimittaja Tiina Toivakka, Mikkelin tyttölyseon seniorit ry; Suomen ja Pohjois-Euroopan historian professori, dos., FT Tiina Kinnunen, Oulun yliopisto; Ari Lahti, kaupunginjohtaja Timo Halonen,  hallintoneuvoston puheenjohtaja, entinen pääministeri ja eduskunnan puhemies Paavo Lipponen.