Strategian verkkokyselyyn tuli tuhat vastausta

25.09.2017

Mikkelin strategiatyö etenee syksyn aikana vauhdilla
Verkkokyselyllä kerättiin arvokasta tietoa

Mikkelin kaupungin uutta strategiaa valmistellaan monilla foorumeilla syksyn aikana. Reilun viikon verran syyskuussa avoinna olleeseen verkkokyselyyn tuli noin  tuhat vastausta. Materiaalia jatkojalostetaan keskustelutilaisuuksissa ja työpajoissa henkilöstön, asukkaiden ja eri sidosryhmien kanssa lokakuussa.

Verkkokyselyn alustavia tuloksia esitellään yleisötilaisuudessa maanantaina 2. lokakuuta. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille asukkaille ja sidosryhmille. Kutsu on lähetetty muun muassa järjestöille.

Mikkelin johtavat luottamushenkilöt, strategiatyötä ohjaavan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.) ja strategian lopullisesti hyväksyvän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikka (kesk.) pitävät yhteistä suunnittelua arvokkaana.

– Mikkeli on kaikkien asukkaiden ja toimijoiden yhteisö, jonka hyvinvoinnin ja tulevaisuuden menestymisen edellytyksiä haluamme pohtia mahdollisimman laaja verkoston kanssa, tähdentää kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen.

Aholainen jatkaa, että mikkeliläisten hyvinvoinnin takaa palvelujen ja toimintojen vaikuttavuus. 

– Siksi vuorovaikutus kaupungin asukkaiden ja toimijoiden välillä on ensiarvoisen tärkeää.

Yleisötilaisuus toteutetaan osin työpajana, jossa hyödynnetään verkkokyselystä saatua materiaalia seuraavaa vaihetta varten.

– Valtuusto hyväksyy strategian joulukuussa. Valtuutetut ovat saaneet valtakirjat äänestäjiltä yhteisten asioiden hoitamista varten, mutta strategian laatimista varten on tärkeää koota näkemyksiä eri sidosryhmiltä. Valtuustosali on paikka, missä tehdään päätökset, mutta valmisteluun kutsumme koko kaupungin. Osallistumalla voi oikeasti vaikuttaa, kannustaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikka.

Asukastilaisuus on maanantaina 2.10. klo 17 kaupungin virastotalon Lounashuoneella (Maaherrankatu 9 – 11).

Henkilöstö rakentaa strategiaa omissa tilaisuuksissaan

Lokakuun ensimmäisellä viikolla on omat tilaisuutensa myös kaupungin henkilöstölle. Luottamushenkilöjohto korostaa henkilöstön osuutta.

– Henkilöstö on organisaation tärkein voimavara. Tulevaisuudessa kunnan rooli muuttuu, mutta kaupunki vastaa edelleen monista sellaisista asukkaidensa palveluista, joissa ihmiset työskentelevät ihmisten kanssa. Mikkelin kaupungin henkilöstö on osaavaa ja motivoitunutta ja työnsä paras asiantuntija. Heidän näkemyksensä on keskeinen, toteavat Aholainen ja Kuikka.

Elinvoimanäkemystä hiotaan kehitysyhtiön ja yritysmaailman kanssa

Kehitysyhtiö Miksei ja elinkeinoelämä osallistuvat strategian laatimiseen omissa seminaareissaan ja tilaisuuksissaan, joiden anti yhdistetään syksyn aikana yhteiseen päämäärään tähtääväksi yhdeksi kaupungin strategiaksi.

– Strategia on kaupungin tärkein toimintaa ohjaava asiakirja. Strategiapaperista tehdään helposti ymmärrettävä, visuaalisestikin miellyttävä kokonaisuus. Ei ole tarkoituksenmukaista laatia pitkiä ja raskaita dokumentteja, vaan selkeä ja tiivis paketti tulevaisuuden Mikkelistä, Seija Kuikka kiteyttää.

Seija Kuikka havainnollistaa strategian olevan kuin tikapuut, joilla päästään yhdessä sovittuun tavoitteeseen – visioon tulevaisuuden Mikkelistä.

– Strategia ohjaa myös kaupungin taloutta, joten strategiaa tarkastellaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.

Strategiatyön eteneminen ja aikataulu

www.mikkeli.fi/strategia

Seuraava yleisötilaisuus
maanantaina 2.10. klo 17 -20 kaupungin virastotalon Lounashuoneella (Maaherrankatu 9 – 11)

Lisätietoja
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikka, 044 794 2206
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen, 0400 745 537
strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen, 044 794 2093
hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen, 044 794 4716