Taide elämään! -hankkeen osallistamisvaihe on päättynyt

01.11.2017

Mikkeliläiset osallistuivat Taide elämään! -hankkeen puitteissa kaupungin julkisen taiteen suunnitteluun sekä somessa, WhatsAppissa, postitse, että paikan päällä kaupunkitilassa.

Vuoden 2017 aikana toteutuvassa Taide elämään! -hankkeessa on perehdytty Mikkelin kaupungin julkisen tilan taiteeseen, ja sen tulevaisuuteen eri näkökulmista. Hankkeen puitteissa on selvitetty erilaisia julkisen taiteen ja sen tuotannon muotoja sekä sitä, kuinka aiheeseen liittyvä tiedotus tavoittaisi jatkossa parhaiten ne moninaiset tahot, joita aihe koskettaa. Hankkeen tuloksena syntyy kaupungille taideohjelma, jonka avulla on jatkossa mahdollista koordinoida ja toteuttaa julkisen taiteen hankkeita mahdollisimman kattavasti, sujuvasti ja tasa-arvoisesti, erilaiset taiteen ja toteutuksen muodot huomioiden.

Asukkaiden mielipiteet esiin

Taide elämään! -hankkeessa kuultiin mikkeliläisiä työpajoissa, postikorttikampanjan avulla sekä sosiaalisen median kautta. Mikkeliläisiltä kysyttiin erityisesti heidän kokemuksiaan omasta kotikaupungistaan. Pilottikohteina olivat rantareitti sekä Laajalammen asuinalue.

Saatu palaute toimii arvokkaana lähtötietona julkista taidetta suunniteltaessa. Palautteen myötä “paikan henki” on nyt tallennettu muistiin. Samalla palautteen avulla selvitettiin, millaisia kanavia ihmiset haluavat käyttää osallistuessaan julkisen taiteen suunnitteluun. Palautetta saatiin kaikista eri kanavista, suosituimpia olivat kuitenkin nettilomakkeet sekä kaupunginosakohtaisesti suoraan kotiin jaetut postikortit.

Kiitos kaikille mikkeliläisille Taide elämään! -hankkeeseen osallistumisesta!

Kaikkien tavalla tai toisella osallistuneiden kesken arvottiin kaksi konserttilahjakorttia, kiitokseksi kaupunkitilaa koskettavan kokemuksensa jakamisesta. Arpaonni osui WhatsApp-palautekanavaa käyttäneelle, sekä Laajalammen taidekävelylle osallistuneelle mikkeliläiselle – onnea voittajille!

Taide Elämään -hankkeessa ovat mukana Mikkelin kaupunkisuunnittelu, museotoimi sekä kulttuuripalvelut, jonka lisäksi kuullaan kuntalaisia ja julkisen taiteen piirissä aktiivisia järjestöjä. Työtä koordinoi arkkitehti, kuvataiteilija Maija Kovari julkisen taiteen ja kaupunkitilan yhdistämiseen erikoistuneesta suunnittelu- ja konsulttiyrityksestä Public Art Agency Finlandista. Projekti on saanut tukea Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä ja sen on määrä valmistua vuodenvaihteessa 2017-2018.

Kuva: Kaupunkiin sijoitetut kyltit kysyivät kesän ajan mikkeliläisten tunnelmia, muistoja, ja mielipiteitä kyseisistä tiloista.