Talven jäät eivät ehtineet paksuuntua Etelä-Savossa

14.03.2019

Artikkelin kuva

Etelä-Savon ELY-keskus jatkaa varoituslinjalla: Jäät ovat heikot maakunnassa.

Helmi- ja maaliskuun vaihteen lämmin jakso aiheutti jään päälle olevan lumikerroksen sulamisen. Pian tämän jälkeen tullut pakkasjakso ei kuitenkaan vaikuttanut teräsjään paksuuteen. Teräsjään osuus on siis säilynyt samana kuin tammikuun alussa tehdyissä mittauksissa.

Viimeaikainen pakkasjakso jäädytti jääkerrosten välissä olevat vesi- ja kohvakerrokset yhtenäiseksi kohvajääksi kaikilla mittauspaikoilla. Kokonaisjäänpaksuus on kuitenkin pysynyt samana tai kasvanut vain vähän. Jäätymistä on siis tapahtunut lähinnä teräsjään päällä olevissa kerroksissa.

Etelä-Savon ELY-keskus mittasi jään paksuutta 11.3. neljällä järvellä maakunnan etelä- ja länsiosassa. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta.

Jään kantokyky on aina arvioitava teräsjään mukaan. Yksin kulkevan ihmisen alla on oltava vähintään viisi senttimetriä teräsjäätä. Moottorikelkalla ajettaessa teräsjäätä on oltava koko ajoreitin pituudella vähintään 15 senttimetriä. Vasta noin 20 senttimetriä paksu teräsjää kantaa henkilöauton. Teräsjää on kirkas, läpikuultava ja tasainen. Vaalea ja huokoinen lumisohjosta muodostunut jää on kohvajäätä, jonka kantavuus on enintään puolet teräsjään kantavuudesta.

Linkki: Jäätilanne Etelä-Savossa