Tarjoukset uuden koulun rakentamiseksi Anttolaan ovat saapuneet

09.01.2019

Anttolan uuden koulurakennuksen urakkalaskenta-aika päättyi 17.12.2018. Koulun tarpeisiin on tarkoitus vuokrata tilat ulkopuoliselta toimittajalta. Kaupungin tilapalvelut, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue sekä ulkopuolinen rakennuttajakonsultti ovat laatineet tarjouspyynnön, jonka pohjalta urakoitsijat ovat tarjonneet tiloja Anttolan yhtenäiskoululle. Tilatoimittaja suunnittelee ja toteuttaa tilat, jolloin kaupunki toimii rakennuksessa vain vuokralaisena.

Tarjousten saapumisen jälkeen on aloitettu niiden tarkistaminen tarjouspyynnön mukaisuuden sekä vähimmäisvaatimusten täyttymisen varmistamiseksi.

Lisäksi suoritetaan tarjousten laatupisteytys. Tarjousten valintaperusteena on paras hinta-laatusuhde, jossa laadulle on asetettu 40 prosentin paino-arvo. Laatupisteisiin vaikuttavat muun muassa tilojen toiminnallisuus sekä arkkitehtoninen ilme.

Tarjousten pisteytyksen jälkeen hankintayksikkö käy asiasta selonottoneuvottelut yhden tai useamman urakoitsijan kanssa. Selonottoneuvottelun tarkoituksena on varmistaa, että urakoitsija on käsittänyt oikein tarjouspyynnön sisällön, sekä omaa riittävät tekniset ja taloudelliset edellytykset urakan suorittamiseksi. Varsinaisen hankintapäätöksen tekee kaupunginhallitus. Asia käsitellään kaupunginhallituksessa tammi-helmikuussa. Tilojen on tarkoitus valmistua viimeistään kesällä 2020.

Anttolan koulun liikuntasalin tarjouspyyntöaineisto on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 11.12.2019. Urakkalaskenta tapahtuu alkuvuodesta 2019. Liikuntasali ei sisälly ulkopuoliselta rahoittajalta vuokrattavaan kokonaisuuteen, vaan se on kaupungin oma investointi. Rakentaminen alkaa keväällä ja valmistuu vuoden 2019 lopussa. Hankkeelle on varattu kaupungin investointiohjelmassa 1,6 miljoonaa euroa.