Tarjouskilpailulla luovutettavat tontit

02.03.2018

Mikkelin kaupunki luovuttaa tarjouskilpailulla Tupalan, Oravinmäen, Lähemäen ja Siekkilän kaupunginosissa sijaitsevat asuin- ja yleisten rakennusten tontit.

Tupalassa ja Oravinmäellä sijaitsevat tontit soveltuvat palvelu- ja muuhun asumiseen. Lähemäellä sijaitseva tontti soveltuu esimerkiksi ikäihmisten palveluasumiseen. Siekkilän kaupunginosassa sijaitseva tontti soveltuu joko palveluasumiseen tai päiväkotitoimintaan.

Tontit voi joko ostaa tai vuokrata. Vuokrattaessa asuintonttia vuosivuokra on viisi prosenttia tarjotusta hinnasta ja vuokrattaessa päiväkotitonttia vuosivuokra on 7,5 prosenttia tarjotusta hinnasta.

Kaupungilla on oikeus hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset.

Tonttikohtaiset hinnat (klikkaa linkkiä)

Hakuaika on 5.3.–3.4.2018 kello 15 mennessä.

Tonttitarjoukset on toimitettava suljetussa kirjekuoressa (kuoreen merkintä ”Tonttitarjous”) 3.4.2018 kello 15 mennessä Mikkelin kaupungin kirjaamoon, PL 33, 50101 Mikkeli tai tuomalla, käyntiosoite: Maaherrankatu 9–11, 1. kerros, asiointipiste.

Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa, puh. 044 7942530 tai maanmittausinsinööri Päivi Rahikainen, 044 794 2539.