Etelä-Savon ELY-keskuksesta haettava avustus rakennusperinnön hoitoon

30.10.2017

Etelä-Savon ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta rakennusperinnön hoitoon. Avustushakemukset on toimitettava ELY-keskuksiin viimeistään 30.11.2017. Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2018 talousarviossa niihin määrärahat

Rakennusperinnön hoito
Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää korjauksiin, joilla edistetään arvokkaan rakennusperinnön säilymistä rakennuksen suojeluarvojen mukaisella tavalla. Tällaisia korjauskohteita ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden ja ovien tai tulisijojen kunnostaminen. Avustusta voivat hakea rakennuksen omistajat ja rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt.

Haku
Hakemukset on toimitettava viimeistään 30.11.2017. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti. Hakulomakkeet ovat ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Ympäristö > Rahoitus ja avustukset – Ympäristövastuualue   

Toimitusosoitteet:

Etelä-Savon ELY-keskus: kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi tai postitse Etelä-Savon ELY-keskus, kirjaamo, PL 164, 50101 Mikkeli.

Lisätietoja:
Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Rakennusperinnön hoito: Laura Hesso p. 0295 024 193, Tiina Roitto, p. 0295 024 227

© Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / © Närings-, trafik- och miljöcentralen