Tiedote Suksimäen päiväkodin sisäilmasta

08.06.2018

Artikkelin kuva

Suksimäen päiväkodin sisäilmatyörymä kokoontui 28.5.2018. Kokouksessa läpikäytiin tilannetta sekä sovittiin jatkotoimenpiteistä.

Rakennuksessa on havaittu puutteita ja vaurioita, jotka voivat vaikuttaa rakennuksen sisäilmaan. Rakennus vaatii joko korjaustoimenpiteitä tai uudet korvaavat tilat. Lopullisen päätöksen korjaustavasta tai uudisrakennuksesta tekee kaupunginvaltuusto.

Mikäli vaihtoehtona päädytään uudisrakennukseen, nykyinen rakennus ylipaineistetaan uudiskohteen rakentamisen ajaksi, jolloin sisäilmaan ei pääse mahdollisia epäpuhtauksia. Rakennuksessa olevat kosteuden aiheuttamat vauriot ovat höyrynsulun ulkopuolella ja voivat tulla rakennuksen sisään ilmavirtausten kautta. Ylipaineistuksella saadaan ilmavirtaukset estettyä eikä sisäilmaan näin ollen pääse mitään haitallista rakenteiden läpi.

Mikäli rakennuksessa olevat puuttet korjataan, sisäilmatyöryhmä katsoo onko toiminta siirrettävä osin tai kokonaan väistötiloihin korjaustöiden ajaksi. Sisäilmatyöryhmä tiedottaa prosessin etenemistä.

Päiväkodin sisäilmatyöryhmä järjestää Suksimäen päiväkodin sisäilma-asioista keskustelutilaisuuden lasten vanhemmille ja henkilökunnalle 19.6. kello 17. Tilaisuudessa on paikalla kaupungin viranhaltijoita kertomassa sisäilma-asiasta sekä vastaamassa kysymyksiin.