Valtuustolle esitetään kaupunkistrategian osa-alueiden hyväksymistä

07.12.2017

Mikkelin kaupunginvaltuusto käsittelee maanantaina 11.12. kokouksessaan muun muassa kaupunkistrategiaa. Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy strategian osa-alueet.

Osa-alueet strategiassa vuosille 2018–21 ovat:

1. Visio: Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin
2. Arvot: Luottamus, avoimuus, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys ja vaikuttavuus  
3. Startegiset päämäärät ja painopisteet: 

  • Hyvän elämän Mikkeli (painopisteet: yhteisöllisyys, aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki sekä sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin)
  • Kestävän kasvun Mikkeli (painopisteet: terveellinen ja turvallinen elinympäristö, elinvoimaisuus sekä kaupungistuminen)
  • Korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli (painopisteet: osaaminen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö, asiakaslähtöiset yrityspalvelut sekä matkailu, vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto) 

Valtuustolle esitetään myös, että strategiset ohjelmat ovat seuraavat:

  • Hyvän elämän ohjelma
  • Kestävän kasvun ohjelma
  • Elinvoimaohjelma

Strategian arviointiin liittyvät lopulliset indikaattorit valmistellaan kevään 2018 aikana siten, että ne valmistuvat kaupunkirakenneselvityksen tulokset huomioiden heti huhtikuun 2018 lopun jälkeen.

Linkki: Strategiapykälä valtuuston esityslistalla