Vanhusten asumispalvelujen kilpailutus tuotti Essotelle hyvän sadon

18.10.2017

Vanhusten asumispalveluille riittää hyvin tarjoajia Etelä-Savossa. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) sai kaikkiaan 76 tarjousta 23 eri palveluntuottajalta.

Nykyisellään Essotella on seitsemässä jäsenkunnassaan 418 omaa palveluasumisen paikkaa ja 390 paikkaa ostetaan. Näihin palveluihin siirrytään, kun iäkäs henkilö ei pärjää enää kotonaan, vaikka saakin kotihoitoa ja muuta tukea.

– Kilpailutus vahvisti luottamusta tulevaan. Peräti 42 tarjouksista koski perustettavaa yksikköä eli sellaista, joka ei ole vielä olemassa. Vaikka Etelä-Savossa palveluasumista tarvitsevien määrä kasvaa nopeasti, myös kapasiteettia tulee olemaan tarjolla ja hyvin erilaiset, isot ja pienet tuottajat ovat liikkeellä, Essoten johtaja Risto Kortelainen sanoo.

Ehdottomina vaatimuksina palveluntarjoajilta edellytettiin yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan lupaa tai rekisteröitymistä tarjoamansa palvelun tuottajaksi. Lisäksi tehostetussa palveluasumisessa edellytettiin terveydenhuollon toimilupaa. Toimilupien tuli olla kunnossa ennen palvelun aloittamista. Vuokra ei myöskään saanut ylittää Kelan eläkkeensaajan asumistuen kuntakohtaista enimmäismäärää.

Kilpailutuksen ehtojen mukaan palveluntuottajan yksikön tuli lisäksi sijaita Essoten kuntien alueella tai naapurikunnissa. Vain kaksi tarjousta jouduttiin hylkäämään.

Kaikki tarjouspyynnön vaatimukset täyttävät yksiköt valittiin puitesopimuksen piiriin palveluntuottajiksi. Puitesopimuksen piiriin pääsy ei kuitenkaan vielä takaa asiakkaita missään tietyssä järjestyksessä, sillä kiinteää paikkamäärää ei ole. Asiakkaat saavat tarvitsemansa paikan palveluntarpeen arvioinnin perusteella heille parhaiten sopivasta paikasta.

– Nykyisille asiakkaille ei tule muutoksia kilpailutuksen takia. Jokainen nykyisessä asumispalvelun paikassa oleva henkilö myös jatkaa siellä. Uudet asiakkaat taas saavat paikan palvelutarpeen ja minikilpailutuksen perusteella eli uusien asiakkaiden sijoittelussa käytetään palveluohjauksellista menettelyä. Omaisia ja läheisiä kuullaan tietysti, vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen sanoo.

Asumispaikan hinnaksi muodostuu nykyisissä ei ympärivuorokautisissa palveluasumisen paikoissa enintään 78 euroa vuorokaudessa ja ympärivuorokautisessa, tehostetun palveluasumisen paikoissa enintään 113 euroa vuorokaudessa. Uusien paikkojen hinta on kiinteä 78 euroa vuorokaudessa tavallisissa palveluasumisen paikoissa ja määräytyy minikilpailutuksen perusteella tehostetussa palveluasumisessa.

Essoten alueella vanhuspalvelujen piirissä on kaikkiaan noin 6 000 henkilöä, joista noin 800 asumispalveluissa.