Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta on valittu toimikaudelle 2019–2020

11.02.2019

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan tehtävänä on tuoda esille ja edistää vapaa-ajan asumiseen liittyviä kysymyksiä ja asioita. Valtuuskunnassa on 1–4 edustajaa kunkin seudun kunnan vapaa-ajanasukkaista. Valtuuskuntaan kuuluvat myös Mikkelin seudun seutufoorumin puheenjohtajat sekä seudun kuntien kunnanjohtajat, ja sen toimikausi on kaksi vuotta.

Valtuuskunnan puheenjohtajaksi toimikaudelle 2019–20 valittiin lehdistöneuvos Ilkka Juva ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Tuomas Santasalo. Seutuvaliokunta on myös päättänyt kutsua Juvan kunnalta kaksi edustajaa osallistumaan vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan toimintaan vuoden 2019 alusta alkaen. Toinen edustajista on Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen ja toinen edustaja nimetään myöhemmin. Myös Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoska osallistuu jatkossa valtuuskunnan kokouksiin.

– Vapaa-ajanasukkaiden merkitys sekä palvelujen käyttäjänä että seudun kehittämisessä on suuri. Siksi vuoropuhelu valtuuskunnan, päättäjien ja elinkeinoelämän välillä on tärkeää. Vuorovaikutusta myös epävirallisissa yhteisöissä tulee lisätä. Niin Mikkelin seutu kehittyy edelleen maan parhaana vapaa-ajan alueena, kommentoi puheenjohtaja Ilkka Juva.

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan kokoonpano toimikaudella 2019–2020

· Hirvensalmi: Vesa Himanen
· Juva: Oskari Auvinen (toinen edustaja nimetään myöhemmin)
· Kangasniemi: Kai Kaasalainen ja Ari Saukko
· Mikkeli: Teemu Jama (uusi jäsen), Pekka Karhunen, Tuomas Santasalo, Martti Ämmälä
· Mäntyharju: Markku Penttinen ja Lasse Wikman
· Pertunmaa: Silja Latvanen (uusi jäsen) ja Jouni Luotonen
· Puumala: Ilkka Juva ja Ulla-Maija Paavilainen

Muut valtuuskunnan kokouksiin kutsuttavat

· Hirvensalmi: kunnanjohtaja Seppo Ruhanen
· Juva: kunnanjohtaja Mervi Simoska
· Kangasniemi: kunnanjohtaja Risto Nylund ja Tuula Vornanen (seutufoorumin 1. varapuheenjohtaja)
· Mikkeli: kaupunginjohtaja Timo Halonen, strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen ja
markkinointisuunnittelija Emmi Eronen (valtuuskunnan sihteeri)
· Mäntyharju: kunnanjohtaja Jukka Ollikainen ja Markku Häkkänen (seutufoorumin 2. varapuheenjohtaja)
· Pertunmaa: kunnanjohtaja Juha Torniainen
· Puumala: vs. kunnanjohtaja Niina Kuuva ja Unto Pasanen (seutufoorumin puheenjohtaja)

Valtuuskunta ei tee varsinaisia päätöksiä, mutta se voi tehdä esityksiä ja antaa tarvittaessa lausuntoja ja nostaa eri tavoin esille tärkeiksi näkemiään asioita. Vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan tehtävänä on vapaa-ajanasukkaiden osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien jatkuva kehittäminen. Valtuuskunta toimii yleisenä aloitteentekijänä laajempia seudullisia kehittämiskysymyksiä koskevissa asioissa sekä tukee Mikkelin seudun vaikutusmahdollisuuksien parantamista valtuuskunnan toimialaan kuuluvissa asioissa. Vuoden 2019 seudun kesäasukastapahtuma tullaan järjestämään 14.6. Laiturilla-seminaarin yhteydessä.