Varoitus lumikuorman ylittymisestä

Suomen ympäristökeskus on antanut varoituksen kattojen peruslumikuorman ylityksestä Mikkelin alueella.

Lumikuorma ylittää seuraavan yhdeksän vuorokauden aikana paikoitellen kattojen peruslumikuorman. Suurimmat lumikuormat on havaittu Ristiinassa, yli 170 kg/m².

Erityisen riskialttiita ovat kohteita ovat suuret hallit ja vastaavat rakennukset, joissa piilevät rakennevirheet ovat tyypillisesti ilmenneet, kun katon lumikuorma on kasvanut rakennusten peruslumikuorman tuntumaan. Lumen poisto laaja-alaisilta katoilta on suositeltavaa jo ennen kuin lumikuorma ylittää peruslumikuorman.

Omakotitalojen osalta suurimmat riskit liittyvät lumen pudottajien putoamiseen sekä katolta putoavan lumimassan aiheuttamiin henkilövahinkoihin. Omakoti-, pari- ja rivitalot eivät kuulu riskikohteisiin kattojen lumikuorman kestävyyden osalta.

Lisätietoja kattojen lumikuormista

Lumikuorma ja kattorakenteet -esite