Verkossa toimiva palautekartta käyttöön Mikkelissä – kokeile ja kerro mielipiteesi

18.12.2017

Mikkelissä otetaan koekäyttöön palautekartta, jonka avulla kuntalaiset voivat välittää palautetta suoraan kaupungille. Asukkaat voivat ilmoittaa palautekartalle esimerkiksi talvikunnossapidosta, kaatuneista puista tai vaikkapa katujen kuopista.

Sanallisen palautteen lisäksi mukaan voi liittää kuvan sekä tarkemman sijainnin. Nämä helpottavat havaintojen kohdentamista ja samalla nopeuttavat asiaan reagointia. Palaute ohjautuu suoraan asiasta vastaavalle henkilölle. Palautteen lähettäjä saa halutessaan vastauksen sähköpostiinsa ja lisäksi tietoa siitä kuinka palautteen käsittely etenee.

Palautejärjestelmän tavoitteena on tehostaa palautteiden käsittelyä ja saada tieto kulkemaan nopeammin oikeille henkilöille kaupungin sisällä. Palautekartta mahdollistaa myös läpinäkyvän ja avoimen tavan palautteiden käsittelyyn ja käsittelyn seurantaan, sillä kuntalaisilla on mahdollisuus seurata palautekartalta myös muiden jättämiä palautteita ja palautteiden käsittelyn etenemistä.  

Palautejärjestelmäkokeilu kestää ensi kevääseen. Järjestelmän toimivuudesta kerätään kokeilun ajan kokemuksia, joiden perusteella päätetään, lähdetäänkö toimintatapaa laajentamaan. Kokeilun aikana palautetta voi antaa rajatuista aihealuista, jotka ovat:
– Kaavoitus
– Kadut ja liikenne
– Liikuntapaikat
– Puistot ja taajamametsät
– Rakennusvalvonta
– Rannat ja leikkipaikat
– Ympäristösuojelu

Käyhän siis ilmiantamassa vaikkapa naapurustosi katujen kuopat täällä

Mikäli palautteesi kuitenkin koskee muuta asiaa, voit jättää palautetta kuten ennenkin kaupungin yleisellä palautelomakkeella.