Vieraslajitiedote

29.06.2020

Artikkelin kuva

Vieraslajilla tarkoitetaan kasvia, eläintä tai muuta eliölajia, jonka leviämistä lajin luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle ihminen on tahattomasti tai tarkoituksella avustanut. Haitallisella vieraslajilla tarkoitetaan vieraslajia, jonka on todettu uhkaavan luonnon monimuotoisuutta. Suomessa merkityksellisten haitallisiksi vieraslajeiksi on nimetty vaaralliset kasvintuhoojat, jättiputket, kurtturuusu, rapurutto, espanjansiruetana ja minkki.

Koska haitallisen vieraslajin kasvattaminen on kielletty, kiinteistön omistajan tai haltijan on hävitettävä haitallisen vieraslajikasvin esiintymä alueeltaan.

Tunnista ja ilmoita, lainsäädäntö, usein kysytyt kysymykset: https://vieraslajit.fi/
Hallintasuunnitelmat, vieraslajilaki- ja asetus: https://mmm.fi/vieraslajit

Viekas LIFE-hanke

VieKas LIFE (2008–2023) on Suomen suurin haitallisten vieraslajien kartoitukseen, torjuntaan ja tietoisuuden levittämiseen keskittyvä hanke, joka keskittyy vieraslajikasveihin. Lisätietoa osoitteessa: https://viekas.laji.fi/ 

Etelä-Savon aluekoordinaattori Marjaana Kovanen
puh. 044 776 4230 / marjaana.kovanen@sll.fi

Lue lisää: vieraslajitiedote.