Viestinnän teko 2017 -tunnustus Etelä-Savossa Essoten Huoli-toimintamallille

14.12.2017

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt vuoden 2017 Viestinnän teko -kunniakirjan Essoten ylläpitämälle Huoli-toimintamallille, jonka avulla on helppo pitää huolta lähimmäisestä välittämisen viestillä.

Huoli-toimintamalli madaltaa välittämisen ja huolenpidon kynnystä. Toimintamalli on kehitetty Mikkelissä keväällä 2015 silloisen sosiaalitoimen, Mikkelin kaupungin vanhusneuvoston ja Vanhustyön keskusliiton yhteistyönä. Huoli-ohjelma luotiin osana Mikkelin kaupungin Lupaus-ohjelmaa. Nykyään toimintamallin ylläpidosta vastaa Essote.

Toimintamalli vastaa aitoon tarpeeseen helpottaa huolestuneen henkilön yhteydenoton mahdollisuutta ja tehdä välittämisen ilmaisemisesta mahdollisimman helppoa. Palvelu on auki ajasta ja paikasta riippumatta. Se on helppo käyttää ja ilmoittaja voi luottaa siihen, että ammattilainen huolehtii jatkosta.

Varhaisella avuntarpeen tunnistamisella pyritään tukemaan vanhusten hyvinvointia ja auttamaan arjessa selviytymistä. Huoli-toimintamalli auttaa jokaista viestimään välittämisestä.

Viestinnän teko -kunniakirja myönnetään yksityiselle henkilölle, yhteisölle, yritykselle, ryhmälle tai organisaatiolle, joka viestinnän toimenpitein on tukenut aluehallintoviraston keskeisten tavoitteiden eli oikeusturvan, hyvinvoinnin tai turvallisuuden toteutumista.

Ylijohtaja Sirkka Jakonen luovutti tunnustuksen 14.12.2017 toimittajien joulutilaisuudessa Mikkelissä.