Viitostien remontti Mikkelin ja Juvan välillä pääsee kunnolla liikkeelle

29.03.2018

Artikkelin kuva

Viitostien parannushanke Mikkelin ja Juvan välillä on edennyt maanrakennusvaiheeseen. Työt alkavat Mikkelin ja Juvan rajalla Huuhanahossa tiistaina 3. huhtikuuta.

Mikkelin Huuhanahon ja Rahulan välillä aloitetaan maanrakennustyöt, johon kuuluu muun muassa pintamaan poistoa ja louhintatöitä. Myös siltatöiden valmistelut alkavat Huuhanahon ja Tervasen eritasoliittymien välisellä osuudella. Louhintatyöt alkavat parin viikon kuluessa.

Liikennevalo-ohjaus töiden ajaksi risteäville teille

Pääosin uuteen tielinjaan rakennettava väylä näkyy liikenteelle lähinnä maanajon risteyskohdissa paikallisteillä. Nyt rakennettavan tielinjan risteäville Koskentaipaleen-, Särkimäen- sekä Kuvaalanteille tulee urakkaan liittyvä liikennevalo-ohjaus. Työnaikaiset liikennevalot asennetaan maanajon ja maantieliikenteen sujuvoittamiseksi.

Työt Mikkelin päässä alkavat 9. huhtikuuta Tuppuralan eritasoliittymässä, mikä tulee näkymään muun muassa muuttuneina kevyen liikenteen järjestelyinä Paukkulan alikulkukäytävän työhön liittyen.

Valtatie 5 Tuppuralan ja Nuutilanmäen välillä rakennetaan nelikaistaisena, keskikaiteellisena tienä, jonka liittymät toteutetaan eritasoliittyminä. Tie sijoittuu tällä osuudella pääosin uuteen maastokäytävään ja nykyinen valtatie jää rinnakkaistieksi. Nuutilanmäki–Juva-osuuden muutossuunnittelu aloitettiin syksyllä 2017 ja osuuden rakennustyöt alkavat vuoden 2019 aikana. Osuuden Nuutilanmäki–Vehmaa parantamisen tavoitteena on saada myös tästä tiejaksosta suurelta osalta yhtä laadukas kuin Mikkeli–Nuutilanmäki. Vt 5 Mikkeli–Juva valmistuu pääosin vuonna 2020.

Huuhanaho–Rahula-liikenteenopastukset
Tuppurala–Nuutilanmäki-yleiskartta

Kuva: Liikennevirasto