Viitostien työmaa aktivoituu Ristiinantien ja Graanin suunnilla

12.04.2017

Työt jatkuvat hiljaiselon jälkeen Viitostiellä Mikkelin kohdalla. Savilahden sillan ja Tuppuralan eritasoliittymän välistä osuutta parannetaan erkanemis- ja liittymiskaistoja pidentämällä ja geometriaa korjaamalla. Tuppuralan eritasoliittymän alueella tehdään kaistajärjestelyjä välillä 10.4–13.7.2017, jolloin alueen nopeusrajoitus on 50 km/h ja tarvittaessa 30 km/h.

Graanin siltaa ja Tuppuralan alikulkukäytävää levennetään. Ajoradan keskikaista muutetaan vastaamaan kaupungin kohdalla olevaa keskikaistaa. Kohteen siltatyöt vaikuttavat katuverkon ja kevyen liikenteen liikennejärjestelyihin. Pohjoisen suuntaan suljetaan yksi kaista Savilahden sillan jälkeen. Nopeusrajoitus 50 km/h alkaa ennen Savilahden siltaa. Kohteen siltatyöt vaikuttavat myös katuverkon ja kevyen liikenteen liikennejärjestelyihin.

Ristiinantien parannustoimien vuoksi joudutaan sulkemaan toinen kaista. Kaistajärjestelyjä tehdään välillä 10.4.–13.7.2017, jolloin liikennettä ohjataan kaistalta toiselle töiden etenemisen mukaan. Nopeusrajoitus alueella on 50 km/h.