Viitostien työt alkavat Mikkelissä – vaikutuksia kevyelle liikenteelle Tuppuralassa

13.04.2018

Artikkelin kuva

Viitostien parantamisurakka Mikkelistä Juvaa kohti jatkuu. Viime viikolla aloitettiin maanrakennustyöt Mikkelin ja Juvan rajalla, Huuhanahossa, josta edetään kohti Mikkeliä. Työt Mikkelissä alkavat maanantaina 16.4. Tuppuralan eritasoliittymän alueella.
 
Kevyt liikenne ohjataan uusille reiteille Tuppuralassa
 
Siltatöistä johtuen kevyt liikenne tullaan siirtämään uusille reiteille Paukkulan alikulkukäytävän 18.4. tapahtuvan sulkemisen myötä. Paukkulan alikulkukäytävä puretaan uusien ramppien rakentamisen takia ja kevyelle liikenteelle rakennetaan uusi kulkureitti. Muutokset tulevat vaikuttamaan kevyen liikenteen kulkuun alueella vuoden ajan. Työskentelyajan pituus johtuu pohjamaan pehmeydestä, minkä vuoksi sillan pohjaa joudutaan esikuormittamaan painumien ehkäisemiseksi jopa vuoden ajan.
 
Viitostien alitus sujuu entiseen malliin
 
Kevyt liikenne opastetaan uusille reiteille oheisen karttakuvan mukaisesti. Uusitut, Viitostien alittavat Tuppuralankadun ja Graanin alikulkukäytävät pysyvät toiminnassa. Kiertoreitti ohjataan kulkemaan Suomen Nuoriso-opiston länsipuolelta.
 
Valtatie 5 Tuppuralan ja Nuutilanmäen välillä rakennetaan nelikaistaisena, keskikaiteellisena tienä, jonka liittymät toteutetaan eritasoliittyminä. Tie sijoittuu tällä osuudella pääosin uuteen maastokäytävään ja nykyinen valtatie jää rinnakkaistieksi.