Viljasiilon purkutyömaan aikataulu on tarkentunut

20.09.2018

Artikkelin kuva

Valssimyllyn sisäpurkutyöt alkavat viikolla 39.

Ennen varsinaisia purkutöitä rakennetaan alueella suoja-aitoja, tehdään valmisteleviä töitä sekä katkaistaan kiinteistön vesi- ja viemäriliittymät Mannerheimintiellä. Valssimyllyn runkopurkutyöt alkavat arviolta viikolla 41. Siilojen runkojen purkaminen alkaa lokakuun loppupuolella ja jatkuu marraskuussa. Aikataulua tarkennetaan lähempänä. Purkuhankkeen pääurakoitsijana toimii Delete Finland Oy. Työmaan vastaava mestari on Petri Saikkonen.

Liikennejärjestelyt astuvat voimaan alueella arviolta 24.9. Linkki liikenteenohjaussuunnitelmaan.

Raatihuoneenkatu katkaistaan kokonaan ajoneuvoliikenteeltä työmaan kohdalla. Jalankulkijoita varten tehdään Raatihuoneenkadulle katettu kulkuväylä. Kiinteistöihin kulku on sallittu Porrassalmenkadun puolelta.

Mannerheimintie katkaistaan yleiseltä liikenteeltä työmaan kohdalla. Tien toinen kaista säilyy edelleen pelastusajoneuvojen, linja-autojen sekä taksien käytössä. Liikennettä voidaan näiltäkin osin joutua pysäyttämään varsinkin marraskuun aikana, kun siiloja puretaan Mannerheimintien puoleiselta sivustalta. Jalankulku työmaan ohi onnistuu katettua jalkakäytävää pitkin.

Käytöstä poistuneet katuosuudet pyritään palauttamaan takaisin liikennekäyttöön joulukuun puolivälissä.

Liikennöinti matkakeskukseen onnistuu Mannerheimintietä etelästä päin, rautatieasemalle pohjoisesta päin. Alueella liikkuessa on hyvä tiedostaa, että liikkennejärjestelyt voivat muuttuva työmaan edetessä. Liikennemerkkeihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Työtekniikka

Rakennusten purkutyöt tehdään pääasiassa koneellisesti kaivinkoneilla, joihin on liitettävissä erilaisia hydraulisia työkaluja. Työt alkavat valssimyllyrakennuksen sisäpurkutöillä, jossa käsitöin talosta poistetaan irtaimisto, kevyet väliseinät, puu, muovit sekä ei-magneettiset metallit.

Sisäpurkutöiden kanssa samaan aikaan tehdään asbestipurkutöitä. Asbestipurkutyöt tehdään alipaineistetuissa osastoissa, joiden paine-eroa ympäröivään tilaan seurataan pölynhallinnan varmistamiseksi. Töiden lopuksi tilan puhtaus varmistetaan osaston ilmamittauksella, jolla varmistetaan, ettei ilmassa ole asbestikuituja. Asbestijätteet pakataan tiiveisiin asbestijätesäkkeihin, jotka toimiteaan Metsäsairilan jäteasemalle jatkokäsittelyyn.

Valssimyllyn rungon purkuvaiheessa kaivinkoneen purkavat hallitusti rakennusten rungot maantasoon. Kiviaines pulveroidaan ja siitä erotellaan metallit. Tämän jälkeen puretun myllyrakennuksen kiviainekista rakennetaan työskentelytaso siilojen purkua varten.

Siilojen purku tapahtuu 140 tonnia painavalla kaivinkoneella, jonka puomi ylettyy 41 metrin korkeuteen. Tämä kone ”pureskelee” siilojen betoniseiniä tasaisesti alaspäin. Siilojen seinustalla roikotetaan mobiilinosturilla kumimattoa, joka ohjaa siilojen ulkopuolelle putoavat betonikappaleet putoamaan suoraan alas siilon juurelle.

Purkamisen jälkeen katualue tuetaan teräsponttiseinällä perustusten purun ajaksi. Perustuspurkujen jälkeen kaivanto täytetään, tuennat puretaan ja alue ennallistetaan.

Turvallisuus

Työmaalla kaikilla työntekijöillä on kaikki työssä tarvittavat suojavarusteet sekä koulutukset käytynä. Työmaa-alue on aidattu ja asiattomien pääsy työmaa-alueelle on estetty.

Siilorakennuksen purkutöiden aikana liikennettä tullaan ohjaamaan sekä hetkellisesti rajoittamaan, jotta alueen ohittaminen on varmasti turvallista.

Työmaan toiminnan seuraaminen

Kohde on Mikkelin yksi tunnetuimmista maamerkeistä ja purkutyö aiheuttaa varmasti mielenkiintoa ohikulkijoissa. Poikkeukselliset liikennejärjestelyt on tehty ohikulkijoiden turvallisuuden takaamiseksi. On toivottavaa, että kulkijat ottaisivat reittisuunnittelussa huomioon purkutyömaan ja pyrkisvät välttämään liikkumista työmaan lähellä.

Työmaan etenemistä voi seurata netissä osoitteessa mikkeli.fi/viljasiilo. Sivulla on työmaakamera sekä muuta hankkeeseen liittyvää tietoa.