Viranomaisten yhteistyö on Etelä-Savossa hyvissä kantimissa

06.05.2019

Artikkelin kuva

Etelä-Savossa on totuttu hyvään viestinnälliseen yhteistyöhön viranomaisten kesken. Kontaktit ja ajan hermolla pysyminen varmistetaan aktiivisella verkostoitumisella ja viestinnän tukemisella. 22.5. toteutettava Toxi Triagen Disperse-harjoitus on yksi viime vuosien merkittävimmistä moniviranomaisharjoituksista. Dispersestä saatavilla havainnoilla ja kokemuksilla voidaan kerätä lisää viestinnällisiä ajatusmalleja varautumista varten.

Johtovastuu ja viestinnän koordinointi Disperse-harjoituksessa on Etelä-Savon pelastuslaitoksella. Harjoitus toteutetaan paikallisesti näkyvimmällä mahdollisella paikalla – Mikkelin Hallitustorilla.

– Viestintää toteutamme etukäteen kertomalla, mistä harjoituksessa on kyse. Lisäksi jaamme ihmisille tietoa siitä, kuinka tositilanteessa (kaasuvuoto) tulisi toimia, kertoo pelastuslaitoksen valmiussuunnittelija Heidi Liukkonen.

Liukkosen mukaan Dispersen kaltainen monialainen harjoitus tukee viranomaisyhteistyötä.

– Eri toimijat tulevat tutuiksi ja tutustumme toistemme toimintamalleihin, velvollisuuksiin ja toisaalta myös rajoituksiin. Yhteistyö helpottuu, kun tiedämme, miten toimimme tilanteissa tai minkälaista tukea toisiltamme voimme saada, Liukkonen sanoo.

Vaikka päävastuu Disperse-viestinnästä on pelastuslaitoksella, on silti jokaisella toimijalla oikeus ja velvollisuus kertoa omasta toiminnastaan. Sama periaate pätee luonnollisesti kaikkiin tilanteisiin.

– On kuitenkin huomioitava, että viestinnän sisältö on yhtenevä, Liukkonen muistuttaa.

Koska hallittava kokonaisuus on laaja ja moniulotteinen, auttaa Mikkelin kaupungin viestintätiimi harjoituksen viestinnän suunnittelussa ja koordinoinnissa. Kaupungin viestintäpäällikkö Heidi Hänninen kertoo, että kaupungin näkökulmasta harjoitus kokonaisuutena on poikkeuksellinen ja vaatii viestinnältä erityisosaamista.

– Moniviranomaisyhteistyössä viestinnän rooli korostuu. Se, että harjoitus tapahtuu Mikkelin keskustassa lisää viestinnän tarvetta: harjoituksesta tulee viestiä riittävästi, oikea-aikaisesti ja oikeissa kanavissa tavoittaaksemme mahdollisimman monta kaupunkilaista, Hänninen sanoo.

Disperse haastaa viranomaisen viestintäajattelua

Valmiussuunnittelija Heidi Liukkonen kuvailee Disperse-harjoitusta haasteelliseksi, koska kyseessä on iso, EU-rahoitteinen ja kansainvälinen kokonaisuus, jossa on paljon toimijoita.

– Harjoituksessa saadaan hyvin kartoitettua eri toimijoiden suorituskykyä ja toimintavalmiuksia, jos vastaava tilanne tai esimerkiksi muu suuronnettomuus, jossa on useita loukkaantuneita, tapahtuisi, Liukkonen sanoo.

Viranomaisten paikallisesta viestintäyhteistyöstä Liukkosella on hyvää sanottavaa.

– Etelä-Savossa on hyvä yhteistyö, myös viestinnällisesti. Toki aina on kehitettävää. Viime talven viestintä tykkylumitilanteesta sai hyvää palautetta. Säännölliset tilannekuvapalaverit loivat pohjan tuottaa ajantasaista, selkeää ja ennakoivaa viestintää, jota voitiin jakaa kaikkien toimijoiden kanavissa eteenpäin.

Tärkeää oppiakin voi toisilta toimijoilta saada taskuunsa.

– Organisaatioilla on todella hyviä viestinnän ammattilaisia, joiden kanssa on hienoa päästä työskentelemään ja verkostoitumaan. Olen tuonut verkostoon pelastuslaitoksen näkökulmaa ja toimintamalleja. Pelastustoimi on häiriötilanteissa vahvasti usein mukana. Viestinnän osalta yhteistyön kehittäminen on toiminut hyvin, Liukkonen summaa ajatuksiaan.

Essote osallistuu osana omaa harjoitustaan

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä eli Essote käyttää Disperse-harjoituksen luomaa tilaisuutta hyväkseen ja täydentää sillä omaa, samaan aikaan käynnissä olevaa suuronnettomuusharjoitustaan.

Essoten viestintäpäällikkö Jouni Vauhkosen mukaan tärkeää on oppi ja hyödylliset näkökulmat eri toimijoilta.

– Harjoituksella voidaan luoda ja vahvistaa viranomaisten yhteistyön käytäntöjä, Vauhkonen sanoo.

– Tämä on erinomainen tilaisuus oppia uutta erityisesti suuronnettomuuksista ja vahvistaa paikallista yhteistyötä.

Myös Vauhkonen nostaa hyvän yhteistyön esimerkiksi talven aikana koetun tykkylumitilanteen. Essoten viestintäpäällikkö myös kiittelee organisaatioiden viestintävastuiden selkiytymistä osana maakunnan yhteistä varautumista. Vaikka maakuntauudistus ei toteudukaan, on valmistelu luonut pohjaa myös viestinnän yhteistyölle.

Aluehallintovirasto tukee muiden viestintää

Itä-Suomen aluehallintovirasto on mukana yhteistyössä, kertoo viestintäpäällikkö Auli Posti.

– AVI ei varsinaisesti ole mukana itse harjoituksessa, mutta tuemme mukana olevien toimijoiden viestintää omien kanaviemme kautta.

Disperse-harjoituksen kansainvälisyys innostaa ja luo ylimääräistä mielenkiintoa parin päivän ajaksi Mikkeliin. Harjoituksen laajuudesta ja suuresta näkyvyydestä huolimatta moni asia tehdään hyviksi havaituilla, paikallisen yhteistyön keinoilla, joita myös Posti nostaa esiin.

– Yhdessä tekeminen on tuonut tutummaksi niin verkoston jäseniä kuin eri organisaatioiden käytäntöjä. Aluehallintoviraston viestintä toimii valtakunnallisesti ja tuo alueelliseen verkostoyhteistyöhön oman lisänsä.

Puolustusvoimat osallistuu harjoitukseen näkyvästi

Myös Puolustusvoimat on mukana harjoituksessa, johon osallistuu maavoimien joukko-osastojen suojelu- ja pelastustoiminnan asiantuntijoita. Puolustusvoimien suojelu-, puhdistus- ja pelastuskalustoon voi tutustua tiistaina 21.5. Etelä-Savon pelastuslaitoksella.

– Puolustusvoimat tukee harjoituksen viestintää omien kanaviensa kautta, tiedottaja Päivi Lohi Maavoimien esikunnasta toteaa.

***

Disperse-harjoitus järjestetään Mikkelin torilla 22.5. kello 12 alkaen. Moniviranomaisharjoituksessa harjoitellaan myrkkykaasuvuodon varalle.