Vt 5 Mikkelin kohta: Työmaa hiljenee valmistumisen merkiksi

10.11.2017

Viitostien Mikkelin kohdan työmaalla tehtiin syys- ja lokakuussa vielä pieniä päällystys- ja viimeistelytöitä, jotka ovat nyt valmistuneet. Tien valmistumisen myötä paranevat liikenneyhteyksien ja katuverkoston lisäksi myös maankäytön mahdollisuudet, tarjoten elinkeinoelämälle uusia suuntia kaupungin kehittämiseksi.
    
Ympäristö asetti tiukat vaatimukset suunnittelulle ja rakentamiselle

– Hanke oli vaativa suunnittelu- ja rakennuskohde hankkeen sisältämien monitahoisten ja laajojen ympäristörakentamistoimien vuoksi, kertoo hankkeesta vastannut projektijohtaja Hannu Nurmi Liikennevirastosta.

Vt 5 Mikkelin kohta -hankkeessa uusia siltoja rakennettiin 10 kappaletta ja parannettiin viisi nykyistä siltaa. Kolme eritasoliittymää nykyaikaistettiin, ja ajorata Mikkelin kohdalla muutettiin kaksiajorataiseksi valtatieksi noin neljän kilometrin matkalla. Pohjavesisuojauksia rakennettiin noin 2 kilometrin matkalla yhteensä 3,7 ha ja melusuojauksia 5,5 km. Lappeenrannan suuntaan johtava Ristiinantie kunnostettiin keskeisellä kaupunkialueella.

Viitostien parannukset ovat tärkeitä Itä-Suomelle

Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, jota pitkin kulkee päivittäin noin 15 000–20 000 ajoneuvoa. Mikkelin keskusta-alueen ohittava tie toimii sekä Itä-Suomen alueen kannalta tärkeänä runkoyhteytenä ja Mikkelin kaupungin sisäisen liikenteen väylänä. Väylän käyttäjämäärän on arvioitu kasvavan 1,5-kertaiseksi vuoteen 2030 mennessä

Liikenne kulkee nyt sujuvasti Mikkelin kautta pitkälle tulevaisuuteen. Viitostien kehittämistoimet jatkuvat Juvan suuntaan. Mikkeli–Juva-hankkeen rakennustyöt alkavat vuonna 2018 ja tieosuuden on suunniteltu valmistuvan vuoteen 2021 mennessä.

Hanke verkossa

liikennevirasto.fi/vt5mikkelinkohta
facebook.com/vt5mikkelinkohta