Vuoronvaihto- ja ylityökiellonvaikutukset Mikkelin kaupungin palveluihin

07.02.2018

Julkisen alan ammattijärjestöt ovat antaneet KT Kuntatyönantajille ilmoituksen ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta. Tästä johtuen voi Mikkelin kaupungin palveluissa esiintyä muutoksia aukioloajoissa tai palvelun tasossa.

Päivähoito
Päiväkodeissa on lain mukaan noudatettava lasten ja henkilöstön välistä suhdelukua, joten kielto voi vaikuttaa päiväkotien toimintaan.

Tästä johtuen päiväkodin aukioloaikoja supistetaan tai lastenhoito voidaan osoittaa varahoitopaikassa, käytännössä toisessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Vuoropäivähoidossa, jos vanhemmille tulee muutoksia ilmoitettuihin hoitotarpeisiin, ei hoitoa pystytä välttämättä tarjoamaan muuttunutta tarvetta vastaavasti, jos lapsiryhmä on täynnä.

Kiellon ulkopuolella ovat varhaiskasvatuksen viranhaltijat eli päiväkodinjohtajat. Kotona työskentelevät perhepäivähoitajat ovat myös ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolella. Lisäksi kiellon ulkopuolella ovat muut viranhaltijat.

Mahdollisista päiväkotien aukioloajoista tai lasten hoitojärjestelyiden muutoksista on ilmoitettu huoltajille Daisy-viestillä sekä lapsen haku- ja tuontitilanteissa. Myös päiväkotien oviin on laitettu tiedote kiellosta aiheutuvista toimenpiteistä.

Päiväkodin toimintaan liittyvistä muutoksista vastaa päiväkodin johtaja. Päätös valmistellaan yhdessä varhaiskasvatuksen palvelualueen esimiehen ja palvelupäällikön kanssa. Päiväkodin aukioloaikaa muutetaan tai varahoitojärjestelyihin turvaudutaan vasta, jos muut järjestelyt eivät auta.

Kirjasto-, museo-, nuoriso- sekä liikuntapalvelut
Jos henkilöstöä ei ole, voi esimerkiksi kirjastojen, museoiden ja nuorisotilojen aukioloaikoihin tulla muutoksia. Samoin uimahallin tiloja ei välttämättä saada auki tai tiloja avataan rajoitetusti, mikäli uimavalvontaan pätevää henkilöstöä ei ole saatavissa. Lisäksi kieltotoimenpiteet saattavat vaikuttaa liikuntapaikkojen ylläpitoon heikentävästi.

Virastotalo ja kirjaamo
Virastotalon asiointipiste ja kirjaamo suljetaan poikkeuksellisesti jo kello 15.45.

Muuttuneista aukioloajoista tiedotetaan mikkeli.fi-sivustolla.