Ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä viritteli keskustelua yhteistyöstä tulevassa maakunnassa

09.02.2018

Ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokousti Mikkelissä 23.1. Työryhmä on yksi maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluryhmistä Etelä-Savossa.

Valmistelutyöryhmä käsitteli muun muassa Keski-Savon ympäristötoimen henkilöstön tilannetta maakuntauudistuksessa. Kokouksessa kuultiin myös Etelä-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueen johtavan asiantuntijan Vesa Raution sekä Etelä-Savon pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahden tilannekatsaukset organisaatioidensa osalta. Valmistelutyöryhmä viritteli keskustelua yhteistyön mahdollisuuksista tulevassa maakunnassa.

Ajankohtaisista viestintäasioista esiin kokouksessa nousivat maakuntauudistuksen viestintäryhmän kokoonpanomuutokset, sisäisen viestinnän tueksi tehtävä uutiskirje sekä valtiovarainministeriön koordinoima Maakunta tutuksi -kampanja, jonka tarkoituksena on tuoda uudistusta lähemmäksi kansalaista ymmärrettävässä muodossa.

Ympäristöterveydehuollon valmistelutyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 20.3. Savonlinnassa.

Uudistuksen sivusto: es2019.fi