YT-neuvottelut päättyivät – henkilöstöä ei irtisanota, osa-aikaisteta tai lomauteta

26.11.2021

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin YT-neuvottelukunta kokouksessaan keskiviikkona 24.11.2021 päätti orkesteria ja lentokenttää koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluiden lopputuloksena henkilöstöä ei irtisanota, osa-aikaisteta eikä lomauteta.

Selvitetyillä vaihtoehtoisilla toimenpiteillä orkesterin ja lentokentän taloudellista tulosta pyritään parantamaan kaupungin rahoitusosuuden pienentämiseksi.  Orkesterin toiminnalle haetaan lisätuloja. Lisäksi selvitetään mahdollisuus alentaa orkesterin menoja, esimerkiksi vuokrakuluja.

Lentokentän osalta henkilöstön osaamista hyödynnetään nykyistä paremmin ja näin pyritään vähentämään ostopalveluita. Lisäksi mahdollistetaan palveluiden ulosmyynti, kuitenkin niin, ettei se vaaranna kentän omia toimintoja.

Kuva: Pihla Liukkonen