Avustukset

Kaupunki myöntää avustuksia eri tarkoituksiin. Osassa avustuksista on erikseen ilmoitettu hakuaika, osaa voi hakea ympäri vuoden.

Palveluopas

Kaupunki avustaa mikkeliläisiä järjestöjä, yhteisöjä ja asukasryhmiä.

Nyt haettavana olevat avustukset

Nuoren mikkeliläisen taiteilijan apuraha

Mikkelin kaupunki on uusimassa avustusperiaatteitaan. Ensimmäiset uuden avustusperiaatteen mukaiset vuoden 2018 avustukset tulevat hakuun marraskuussa 2017

Avustuksia myönnettäessä huomioidaan hakijan kaupungin strategiaa tukeva toiminta. Kaupungin strategia on luettavissa täällä.

Kaupungin avustuksia saavat järjestöt mainitsevat viestinnässään, että kaupunki on tukenut niiden toimintaa. Kaupungin logot ja viestintäohjeet. Kaupunki ei myönnä eikä käsittele avustushakemuksia liiketoimintaan, yksityisille henkilöille eikä myöhässä tulleita hakemuksia. Kaupunki voi periä myönnetyn avustuksen takaisin, jos avustusta on käytetty väärin. Tarkemmat tiedot avustusperusteista, yhteyshenkilöistä ja poikkeavista hakuajoista löytyvät seuraavista linkeistä.

Aluejohtokunnan myöntämät avustukset
Asumisen avustukset
Haja-asutusalueella toimivien yhdistyksien kohdeavustukset
Kaupunginhallituksen avustus
Kulttuuripalveluiden avustukset ja palkinnot
Kylätoimikuntien ja kaupunginosaseurojen avustukset
Liikuntapalveluiden avustukset
Mikkelin kaupungin opintoapurahat
Nuorisopalveluiden avustukset
Vesihuoltoavustukset
Yksityisteiden peruskunnostus -hanke avustukset
Yksityisteiden kunnossapitoavustukset

Nuorisopalveluiden avustukset

Kaupunginhallituksen avustus

Kaupunki myöntää vuosittain avustuksia rekisteröityjen järjestöjen toimintaan kaupungin elinvoimaisuuden, kuntalaisten hyvinvoinnin ja ympäristön vaikuttavuuteen sekä työllisyyden hoitoon. Avustus voi pitää sisällään järjestön toiminnan perustehtäviä, vuokraa, ohjaajakuluja ja niitä kuluja, jotka edesauttavat järjestön toimintaa toteuttamaan kaupungin strategisia tavoitteita. Avustushakemuksessa tulee esittää edellisen vuoden tilinpäätösasiakirjat sekä avustusvuodelle toimintasuunnitelma- ja talousarvio.

1. Avaa hakemuslomake tästä
2. Tunnistaudu palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.
3. Täytä lomake ja lisää tarvittavat liitteet.
4. Tarkista ja lähetä hakemus.
5. Saat päätöksen hakemukseen sähköpostilla.

Huom. Mikäli joudut jättämään hakemuksen täyttämisen kesken, muista tallentaa se. Pääset jatkamaan sitä kirjautumalla palveluun uudestaan yllä olevasta linkistä.
Mikäli sinulla herää kysymyksiä ja tarvitset apua lomakkeen täyttämisessä Asiointipiste (puh. 015 194 2100) on apunasi. Muistathan, että Asiointipisteellä on käytettävissä myös asiakaspäätteitä hakemusten täyttämistä varten.

Lisätietoja keskushallinnon avustuksista
Tiina Viskari, puh. 044 794 2052
Ari Liikanen, puh. 044 794 2031

Työllisyyden hoidon kumppanuussopimuksen ulkopuoliset työllisyysavustukset
Helena Skopa, puh. 040 129 4450
Merja Airas, puh. 044 794 2071 tai merja.airas (at) mikkeli.fi

Palaa sivun alkuun

Aluejohtokunnan myöntämät avustukset

Ristiinan, Suomenniemen, Haukivuoren ja Anttolan aluejohtokunnat myöntävät avustuksia, jotka kohdistuvat alueen kehittämishankkeisiin ja asukkaita aktivoivaan, palvelevaan ja kulttuuria vaalivaan toimintaan. Avustus voidaan myöntää toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan, joka ei kuulu Mikkelin kaupungin muiden avustusten piiriin. Avustuksia voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset.  Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustuksen tarpeeseen, toiminnan laajuuteen ja laajapohjaisuuteen sekä hakijan muualta saamaan tukeen. Aluejohtokunta edellyttää, että hankkeissa on myös omarahoitusta. Mikäli avustusta koskevissa asioissa ei ole annettu oikeita tietoja tai tapahtuu väärinkäytöksiä, voidaan aluejohtokunnan päätöksellä jo maksetut avustukset periä takaisin. Avusta saanut on velvollinen antamaan aluejohtokunnalle selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä. Avustusta saaneen hakijan on annettava tiliselvitys edellisvuoden avustuksen käytöstä viimeistään samassa yhteydessä kun haetaan uutta avustusta.

Aluejohtokunnan myöntämät yleisavustukset
Yleisavustuksia haettaessa hakemukseen on liitettävä toimintakertomus ja tilinpäätös ja toimintasuunnitelma ja talousarvio. Luettelo muualta haettavista / saaduista avustuksista on liitettävä mukaan.

1. Avaa hakemuslomake
Ristiinan aluejohtokunnan yleisavustushakemus
Suomenniemen aluejohtokunnan yleisavustushakemus 
Haukivuoren aluejohtokunnan yleisavustushakemus 
Anttolan aluejohtokunnan yleisavustushakemus
2. Tunnistaudu palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.
3. Täytä lomake ja lisää tarvittavat liitteet.
4. Tarkista ja lähetä hakemus.
5. Saat päätöksen hakemukseen sähköpostilla.

Huom. Mikäli joudut jättämään hakemuksen täyttämisen kesken, muista tallentaa se. Pääset jatkamaan sitä kirjautumalla palveluun uudestaan yllä olevasta linkistä. Mikäli sinulla herää kysymyksiä, Asiointipiste on apunasi. Muistathan, että Asiointipisteellä on käytettävissä myös asiakaspäätteitä hakemusten täyttämistä varten.

Aluejohtokunnan myöntämät kohdeavustukset
Kohdeavustuksia voidaan myöntää koulutukseen, lasten ja nuorten toimintaan, tapahtumien järjestämiseen sekä sellaiseen kertaluontoiseen toimintaan, joka edistää alueen asukkaiden hyvinvointia. Avustusta voi hakea ympärivuoden  pääsääntöisesti ennen järjestettävää tilaisuutta.  Luettelo muualta haettavista tai saaduista avustuksista on liitettävä mukaan.

1. Avaa hakemuslomake:
Ristiinan aluejohtokunnan kohdeavustushakemus 
Suomenniemen aluejohtokunnan kohdeavustushakemus  
Haukivuoren aluejohtokunnan kohdeavustushakemus   
Anttolan aluejohtokunnan kohdeavustushakemus 
2. Tunnistaudu palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.
3. Täytä lomake ja lisää tarvittavat liitteet.
4. Tarkista ja lähetä hakemus.
5. Saat päätöksen hakemukseen sähköpostilla.

Huom. Mikäli joudut jättämään hakemuksen täyttämisen kesken, muista tallentaa se. Pääset jatkamaan sitä kirjautumalla palveluun uudestaan yllä olevasta linkistä. Mikäli sinulla herää kysymyksiä, Asiointipiste on apunasi. Muistathan, että Asiointipisteellä on käytettävissä myös asiakaspäätteitä hakemusten täyttämistä varten.

Lisätietoja aluejohtokuntien avustuksista: osallisuuskoordinaattori Linda Asikainen, p. 040 129 4914

Palaa sivun alkuun

Yksityisteiden peruskunnostus -hanke avustukset

Yksityistiekunnat
Avustuksen hakeminen tapahtuu vapaamuotoisella kirjeellä, jonka liitteenä on kopio tiekunnan kokouksen päätöksestä, jossa parantamisesta, siihen sisältyvistä työ- ja materiaalimenekeistä sekä kustannusarviosta on päätetty.

Hakemus toimitetaan osoitteeseen: maaseutu- ja tielautakunta, PL 278, 50101 Mikkeli, (käyntiosoite: Kunnanmäki  7)
Hakuaika: Jatkuva haku
Yhteyshenkilöt: yhdyskuntatekniikan insinööri Markku Suomela, puh. 044 794 2560 ja maaseutuasiamies Jorma Piispanen, puh. 040 548 4710

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 15.2-7.3.2016
Sähköinen hakemus osoitteessa: www.tiekunta.fi/mikkeli
 
Palaa sivun alkuun

Vesihuoltoavustukset

Haja-asutusalueen vesihuollon rakentamisavustukset vesiosuuskunnille

Avustuksen hakeminen tapahtuu erillisellä hakemuksella.

Hakemus toimitetaan osoitteeseen: maaseutu- ja tielautakunta, PL 278, 50101 Mikkeli, (käyntiosoite: kunnanmäki  7)
Hakuaika: Jatkuva haku
Yhteyshenkilö yhdyskuntatekniikan insinööri Markku Suomela, puh. 044 794 2560

Palaa sivun alkuun

Haja-asutusalueella toimivien yhdistyksien kohdeavustukset

Yhdistys voi hakea avustusta rakennushankkeisiin, tapahtumien järjestämisiin sekä harrastusvälineiden hankintoihin.
Hakeminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti: kirjaamo(at)mikkeli.fi (käyntiosoite Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli)
tai suoraan Maaseutu- ja tielautakunnalle, PL 278, 50101 Mikkeli (käyntiosoite: Kunnanmäki 7)
hakemuksen liitteeksi kustannusarvio hankkeesta.
Hakuaika: Jatkuva haku
Yhteyshenkilö: Maaseutupäällikkö Kari Mikkonen (lautakunnan esittelijä) p. 044 794 2150

Palaa sivun alkuun

Kylätoimikuntien ja kaupunginosaseurojen avustukset

Avustusta maksetaan edellisen vuoden toimintaan ja menoihin perustuen. Jotta saadaan hyvissä ajoin kartoitettua avustuksiin tarvittava euromäärä, niin avustushakemus on tehtävä huhtikuun 30. päivään mennessä 2017.

1. Avaa hakemuslomake tästä
2. Tunnistaudu palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.
3. Täytä lomake ja lisää tarvittavat liitteet.
4. Tarkista ja lähetä hakemus.
5. Saat päätöksen hakemukseen sähköpostilla.

Huom. Mikäli joudut jättämään hakemuksen täyttämisen kesken, muista tallentaa se. Pääset jatkamaan sitä kirjautumalla palveluun uudestaan yllä olevasta linkistä.
Mikäli sinulla herää kysymyksiä, Asiointipiste on apunasi. Muistathan, että Asiointipisteellä on käytettävissä myös asiakaspäätteitä hakemusten täyttämistä varten.
Lisätietoja aluejohtokuntien avustuksista osallisuuskoordinaattori Linda Asikainen, p. 040 129 4914

Palaa sivun alkuun

Mikkelin kaupungin opintoapurahat

Mikkelin kaupunginhallitus julistaa mikkeliläisten nuorten opiskelijoiden haettavaksi 13.10.2017 mennessä seuraavat opintoapurahat:

  • Mikkelin kaupungin opintoapurahastosta myönnetään apurahaa lahjakkaille, vähävaraisille mikkeliläisille nuorille (alle 30 v., enintään kahtena vuonna peräkkäin) tulevaan ammattiin tai elämäntehtävään valmistautumista varten.
  • Mikkelin kaupungin yleisestä lahjoitusrahastosta yliopistossa tai korkeakoulussa loppututkintoa suorittaville varattomille mikkeliläisille opiskelijoille.
  • Isättömien lasten opintorahastosta sellaisille peruskoulua tai lukiota käyville tai ammattiin valmistuville, joilla ei ole isää ja joiden koti on Mikkelissä.

Hakijalla tulee olla väestötietojärjestelmän mukainen kotikunta Mikkelissä.

Opintoapurahaa haetaan sähköisesti 10.9.-13.10.2017
1. Avaa hakemuslomake tästä
2. Täytä lomake ja lisää tarvittavat liitteet.
3. Tarkista ja lähetä hakemus. Huom. sinun tulee vahvistaa kohta ”En ole robotti”.
4. Saat päätöksen hakemukseen kirjeitse marras-joulukuun aikana.

Huom. Mikäli joudut jättämään hakemuksen täyttämisen kesken, muista tallentaa se. Pääset jatkamaan sitä kirjautumalla palveluun uudestaan yllä olevasta linkistä.

Mikäli sinulla herää kysymyksiä, Asiointipiste on apunasi. Muistathan, että Asiointipisteellä on käytettävissä myös asiakaspäätteitä hakemusten täyttämistä varten.

Lisätietoja opintoapurahoista antaa toimistosihteeri Annamari Terästi, annamari.terasti(at)mikkeli.fi, p. 044 794 2405

Palaa sivun alkuun