Lautakunnat

Lautakuntien tehtävänä on järjestää ja kehittää palveluita asukas- ja asiakaslähtöisesti siten, että palvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä.

Kunnassa on oltava tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta. Muista lautakunnista kunta päättää itsenäisesti.

Rakennuslautakunta, tekninen lautakunta sekä teknisen lautakunnan jaosto ovat lopettaneet toimintansa kesäkuussa 2017. Tilalle ovat tulleet kaupunkiympäristölautakunta (vastaa teknistä lautakuntaa) sekä lupa- ja valvontajaosto (vastaa osaltaan rakennuslautakuntaa).

Lautakunnat 1.6.2017 alkaen

– keskusvaalilautakunta
– tarkastuslautakunta (9 jäsentä)

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue

– kaupunkiympäristölautakunta (13 jäsentä)
– kaupunkiympäristölautakunnan lupa- ja valvontajaosto (5 jäsentä)

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue

– hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta (11 jäsentä)
– kasvatus- ja opetuslautakunta (11 jäsentä)

Muiden kuntien kanssa yhteiset lautakunnat

– Etelä-Savon pelastuslautakunta
– Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Kaupunginvaltuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunkiympäristölautakunnan lupa- ja valvontajaostoon kaupunginvaltuusto valitsee 5 jäsentä ja määrää jaostolle puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan.