Kaupunginvaltuusto

Linkki esityslistoihin ja pöytäkirjoihin

 

Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä elin, joka päättää kaikista tärkeimmistä asioista kuten kaupungin strategiasta sekä vuotuisesti talousarviosta, jossa määritellään kunkin hallinnonalan käytössä olevat määrärahat ja toiminnan keskeisimmät tavoitteet.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksia voi seurata valtuustosalin yleisölehterillä tai yleisölle varatuilla paikoilla salin takaosassa. Kokoukset ovat nähtävissä myös suorana tai tallenteena kaupungin YouTube-kanavalla. Lisäksi kokouksia voi seurata reaaliajassa Twitterissä aihetunnisteella #mlivaltuusto.

Valtuuston seminaarit, infot ja iltakoulut ovat sisäisiä suunnittelukokouksia.

Valtuuston kokoukset 2018
– ma 12.2. klo 17.00, valtuustoinfo klo 16.00-17.00 (ei julkinen)
– ma 12.3. valtuustoseminaari (ei julkinen)
– ma 19.3. klo 17.00
– ma 23.4. iltakoulu talousarvioraamista (ei julkinen) sekä tarvittaessa kokous
– ma 21.5. klo 17.00
– ma 18.6. klo 12.00, tilinpäätös kokous

Valtuustoryhmien puheenjohtajat
Satu Taavitsainen (sdp)
Pekka Pöyry (kesk)
Armi Salo-Oksa (kok)
Veli Liikanen (vihr)
Raimo Heinänen (ps)
Liisa Ahonen (kd)

Puoluejako Mikkelin kaupunginvaltuustossa 2017 – 2021


Kaavio isompana

Sukupuolijakauma kaupunginvaltuustossa 2017 – 2021


Kaavio isompana