Katuympäristön suunnittelu ja rakentaminen

Katuympäristö on osa kaupungin viihtyisää lähiympäristöä ja kaupunkikuvaa. Katuympäristöön kuuluvat muun muassa kadut sekä kevyen liikenteen väylät vierialueineen. Kadut ja väylät mahdollistavat turvallisen ja sujuvan liikkumisen kouluun, työpaikoille ja kotiin. Katuympäristön kehittämisessä huomioidaan myös ympäristöseikat sekä esteettömyys.

Palveluopas

Katuympäristön suunnittelu

Katuympäristön suunnittelu perustuu kaavoituksen laatimiin asemakaavoihin ja liikenteen yleissuunnitelmiin. Suunnittelussa määritetään suunniteltavan kohteen sijainti, korkeusasema, pintamateriaalit, istutukset ja kuivatusratkaisut. Suunnittelun kantavia pääperiaatteita ovat turvallisuus, liikenteen sujuvuus sekä taloudellisuus. Mikkelin kaupungin katujen ja katuympäristön suunnittelu ostetaan pääosin ulkoa. Katusuunnitelmaehdotuksen hyväksymisprosessiin kuuluu lain mukainen osallistumis- ja hyväksymismenettely. Yhteistyössä asukkaiden kanssa tehdyn suunnitelman avulla syntyy viihtyisiä ja toimivia katuympäristön ratkaisuja.

Nähtävillä olevia suunnitelmaehdotuksia:

K7J Kevyenliikenteenväylä

K1 K1J Tuppuralankatu

K2 Salosaarentie

K5 Juvantie

K6J klv Poronkatu-Uurtajankatu

K7J klv Raivaajankatu-J1

K8J klv Salosaarentie

K10J klv Juvantie-Arinakatu

Voit kommentoida suunnitelmaa web-lomakkeella tai ottamalla yhteyttä alla yhteystietokohdassa neuvotulla tavalla.

Katuympäristön rakentaminen

Katuympäristön kohteiden rakentaminen luo perusedellytykset asumiselle, liiketoiminnalle ja  teollisuudelle. Katujen ja yleisten alueiden rakentaminen tehdään yhteistyössä Mikkelin vesilaitoksen ja monen  muun toimijan kanssa. Rakennettavia kohteita ovat mm. kadut, väylät, vesihuolto sekä yleiset alueet. Mikkelin kaupungin katujen ja väylien rakentaminen ostetaan kokonaisuudessaan ulkoa. Hankintaa ohjaavat hankintalaki ja kaupungin hankintaohje. Rakennuttajana Mikkelin kaupunki vastaa katujen, katuympäristön, torien ja väylien rakennuttamisesta.

Yhteystiedot

Katuympäristön suunnitelmista lisätietoja antavat:

suunnitteluinsinööri Antero Cederström, puh. 044 794 3211
projekti-insinööri Juha Rautio, puh. 044 794 3214

Katuympäristön rakentamishankkeista lisätietoja antavat:

yhdyskuntatekniikan päällikkö Maini Väisänen, puh. 044 794 3210

yhdyskuntatekniikan insinööri Pekka Kammonen, puh. 044 794 3222 (poissa 31.12.2017 asti)
yhdyskuntatekniikan teknikko Olli Horn, puh. 044 794 3218

Asfaltoinneista ja kivitöistä lisätietoja antaa:

paikallisvalvoja Seppo Kantanen, puh. 044 794 2553

Vierialueiden viimeistelytöistä ja istutuksista lisätietoja antaa:

vihertyöpäällikkö Timo Kumpulainen, puh. 044 794 3232.

Laskujen käsittelijät, tiedot laskutuksesta:

Kunnallistekniikan rakentaminen, Pirjo Kääriäinen, puh. 040 129 4771

Kunnallistekniikan suunnittelu, satama-alueet, Hannele Hiljanen, puh. 040 129 4772

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mikkeli.fi

Palvelun tuottaa

Käyntiosoite
Kunnanmäki 7
50600 Mikkeli

Postiosoite
PL 278, 50101 Mikkeli

Fax
015 194 3219

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)mikkeli.fi