Kouluruokailu

Kouluruokailun päätavoitteena on ylläpi­tää oppilaan terveyttä ja työtehoa. Kouluruokailun tulee täydentää koululaisen kotona nauttimaa ruokaa, ohjata terveelliseen ravitsemuk­seen, kehittää ruoka- ja makutottumuksia ja opettaa ruokailutapoja.

Palveluopas

 

Kouluruokailun päätavoitteena on ylläpi­tää oppilaan terveyttä ja työtehoa. Kouluruokailun tulee täydentää koululaisen kotona nauttimaa ruokaa, ohjata terveelliseen ravitsemuk­seen, kehittää ruoka- ja makutottumuksia ja opettaa ruokailutapoja.  Kouluateria suunnitellaan turvaamaan näiden yllä mainittujen tavoitteiden toteutuminen.

Kouluateria sisältää keskimäärin kolmanneksen päivän ravin­nontarpeesta, mikäli oppilas nauttii kaikki tarjolla olevat aterian osat.

Erityisruokavalio tarjo­taan sitä tarvit­seville oppilaille. Ruokavalio valmis­te­taan vain kouluterveydenhoitajan keittiölle antaman ilmoituk­sen perusteella ja tarve tarkistetaan vähintään vuosittain jokaisen lukuvuoden alussa. Oppilaan itsensä tulee huo­lehtia ruokava­lionsa nou­dattami­sesta ja olla yhteydessä asiasta keittiöhenki­lö­kuntaan. Mikäli erikseen valmistettu erityisruokavalio jätetään ruokailematta yli kahden viikon ajan ilman, että poissaolosta on ilmoitettu koulun keittiöön, keskeytetään erityisruokavalion valmistus. Tällöin erityisruokavalion takaisin saaminen edellyttää uutta keskustelua kouluterveydenhoitajan kanssa.

Ilmoitus erityisruokavaliosta-lomake

Koulujen ruokalista löytyy täältä ja se ilmoitetaan viikoittain myös leh­des­sä.

Mikäli vanhemmilla ja/tai oppilailla on kouluruokailuun liittyviä kysymyksiä­, he voivat ottaa yhteyttä oman koulunsa keittiöhenkilökuntaan tai tuotantosuunnittelija Eija Piispaan puh. 044 794 2256.