OMAVESI-hanke

Omavesi-hanke on tiedotus- ja neuvontahanke, joka tarjoaa puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa Etelä-Savon alueella vuoden 2017 loppuun saakka.

Palveluopas

OMAVESI - Oikeaa tietoa maaseudun vesihuollosta

Omavesi-hanke on tiedotus- ja neuvontahanke, joka tarjoaa puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa Etelä-Savon alueella vuoden 2017 loppuun saakka. Hankkeen rahoittaa ympäristöministeriö ja rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Etelä-Savon ELY-keskus. Hanketta hallinnoi Mikkelin seudun ympäristöpalvelut.

Tietoa kiinteistön omistajalle

Kiinteistön omistaja on velvollinen käsittelemään kiinteistöllään syntyvät jätevedet. Hänen tulee olla selvillä kiinteistönsä jätevesienkäsittelyjärjestelmästä ja sen toimivuudesta. Jätevesien käsittelylle ja sen tehokkuudelle on asetettu yleiset puhdistusvaatimukset ympäristönsuojelulaissa (lain muutoksella 19/2017). Laki sisältää seuraavia velvoitteita kiinteistön omistajalle:

  • Kiinteistöllä tulee olla kohteen jätevesien käsittelyyn soveltuva käsittelyjärjestelmä
  • Kiinteistöllä tulee olla selvitys kiinteistön nykyisestä jätevesijärjestelmästä ja sitä koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet

Ennen vuotta 2004 rakennettujen jätevesijärjestelmien saneerausten aikataulu määräytyy jatkossa kahdella tavalla:

  • Kiinteistöt, jotka sijoittuvat 100 metrin etäisyydelle vesistöstä tai pohjavesialueelle, on jätevesijärjestelmät saneerattava vaatimukset täyttäviksi 31.10.2019 mennessä.
  • Muillta alueilla sovelletaan kiinteistökohtaista aikataulua, jonka ajankohta määräytyy kiinteistöllä tehtävien muiden luvanvaraisten rakennus- ja korjaustöiden mukaan.

Kuinka edetä jätevesien käsitellyn tehostamiseksi


 

Hanke

Neuvonta

Jäteveden käsittelyvaatimukset

Jätevesijärjestelmät

Jätevesijärjestelmän suunnittelu

 


 

Tulevia tapahtumia 2017

 

Omavesi-hankkeen jätevesineuvoja osallistuu seuraaviin tapahtumiin. Jätevesi-infotilaisuudet pidetään yhteistyössä kuntien ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan viranomaisten kanssa. Jätevesineuvojan voit tavoittaa myös toritapahtumissa jätevesi-infopisteeltä.

29.5. Jäppilä jätevesi-infotilaisuus, Jäppilä-talo, klo 18.00 alkaen (mainos)
31.5. Pertunmaan jätevesi-infotilaisuus, kunnanvirasto valtuustosali, klo 18.00 alkaen (mainos)
1.6. Kangasniemi jätevesi-infotilaisuus, Kangasniemi-sali, klo 18.00 alkaen (mainos)
6.6. Sulkava jätevesi-infotilaisuus, kunnanviraston valtuustosali, klo 18.00 alkaen
7.6. Rantasalmen jätevesi-infotilaisuus, kunnanviraston valtuustosali, klo 18.00 alkaen
8.6. Juvan jätevesi-infotilaisuus, kunnanviraston valtuustosali, klo 18.00 alkaen
12.6. Heinävesi jätevesi-ja kierrätysilta, kunnankirjaston Varjentiini-salissa, klo 18.00 alkaen
13.6. Joroisten jätevesi- ja kierrätysilta, Joroisten kirjasto, klo 18.00 alkaen
15.6. Virtasalmen jätevesi-infotilaisuus, Virtasalmen kylätalo, klo 18.00 alkaen
17.6. Suursavo-messut, Suursavohalli, Rantasalmi
17.6. Puumala, Veeran markkinat, jätevesi-info
30.6. Hirvensalmi, Tervaleppämarkkinat, jätevesi-infopiste
1.7. Enonkoski kalamarkkinat, jätevesi-infopiste
6.7. Kesäpäivä kartanolla, Putkisalon kartano, Rantasalmi

 


 

Ilmoittaudu Omavesi-hankkeen ylläpitämälle yrittäjälistalle

Omavesi-hanke ylläpitää Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista suunnittelijoista ja yrittäjistä yrittäjälistaa. Listalle voivat ilmoittautua jätevesijärjestelmiä suunnittelevat ja rakentavat yrittäjät. Palvelu on maksuton. Ilmoittautumislomake yrittäjälistalle. Tallenna lomake ja toimita se sähköpostitse jätevesineuvojalle.

 

 

Yhteystiedot

Airi Määttä
jätevesineuvoja
puh. 050 311 7135
airi.maatta@mikkeli.fi
Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli

Jätevesineuvoja antaa vastauksia maaseudun vesihuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Hänet tavoitat parhaiten puhelimitse tai sähköpostin kautta.

Palvelun tuottaa