OMAVESI-hanke

Omavesi-hanke on tiedotus- ja neuvontahanke, joka tarjoaa puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa Etelä-Savon alueella vuoden 2017 loppuun saakka.

Palveluopas

OMAVESI - Oikeaa tietoa maaseudun vesihuollosta

Omavesi-hanke on tiedotus- ja neuvontahanke, joka tarjoaa puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa Etelä-Savon alueella vuoden 2017 loppuun saakka. Hankkeen rahoittaa ympäristöministeriö ja rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Etelä-Savon ELY-keskus. Hanketta hallinnoi Mikkelin seudun ympäristöpalvelut.

Tietoa kiinteistön omistajalle

Kiinteistön omistaja on velvollinen käsittelemään kiinteistöllään syntyvät jätevedet. Hänen tulee olla selvillä kiinteistönsä jätevesienkäsittelyjärjestelmästä ja sen toimivuudesta. Jätevesien käsittelylle ja sen tehokkuudelle on asetettu yleiset puhdistusvaatimukset ympäristönsuojelulaissa (lain muutoksella 19/2017). Laki sisältää seuraavia velvoitteita kiinteistön omistajalle:

  • Kiinteistöllä tulee olla kohteen jätevesien käsittelyyn soveltuva käsittelyjärjestelmä
  • Kiinteistöllä tulee olla selvitys kiinteistön nykyisestä jätevesijärjestelmästä ja sitä koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet

Ennen vuotta 2004 rakennettujen jätevesijärjestelmien saneerausten aikataulu määräytyy jatkossa kahdella tavalla:

  • Kiinteistöt, jotka sijoittuvat 100 metrin etäisyydelle vesistöstä tai pohjavesialueelle, on jätevesijärjestelmät saneerattava vaatimukset täyttäviksi 31.10.2019 mennessä.
  • Muillta alueilla sovelletaan kiinteistökohtaista aikataulua, jonka ajankohta määräytyy kiinteistöllä tehtävien muiden luvanvaraisten rakennus- ja korjaustöiden mukaan.

Kuinka edetä jätevesien käsittelyn tehostamiseksi


 

Hanke

Neuvonta

Jäteveden käsittelyvaatimukset

Jätevesijärjestelmät

Jätevesijärjestelmän suunnittelu

 


 

Tulevia tapahtumia 2017

 

Omavesi-hankkeen jätevesineuvoja osallistuu seuraaviin tapahtumiin. Jätevesi-infotilaisuudet pidetään yhteistyössä kuntien ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan viranomaisten kanssa. Jätevesineuvojan voit tavoittaa myös toritapahtumista jätevesi-infopisteeltä.

27.7. Savonlinna, Savonlinnan tori, jätevesi-infopiste
12.8. Pieksämäki, Kalamarkkinat, jätevesi-infopiste
19.8. Joroinen, Elävä maaseutu-messut, jätevesi-infopiste
 
Jätevesineuvojat ovat tavattavissa Mikkelin Asuntomessuilla seuraavasti:
 
Omakotiliitto ry:n ja Mikkelin piirijärjestestön osastolla:
Perjantaina 21.7.
Perjantaina 28.7.
Perjantaina 4.8.
Perjantaina 11.8
 
Mikkelin kaupungin osastolla:
Lauantaina 22.7.
Sunnuntaina 23.7.
Maanantaina 24.7.
Perjantaina 4.8.
Lauantaina 5.8
Sunnuntaina 6.8
 

Ilmoittaudu Omavesi-hankkeen ylläpitämälle yrittäjälistalle

Omavesi-hanke ylläpitää Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista suunnittelijoista ja yrittäjistä yrittäjälistaa. Listalle voivat ilmoittautua jätevesijärjestelmiä suunnittelevat ja rakentavat yrittäjät. Palvelu on maksuton. Ilmoittautumislomake yrittäjälistalle. Tallenna lomake ja toimita se sähköpostitse jätevesineuvojalle.

Yhteystiedot

Airi Määttä
jätevesineuvoja
Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,
Pertunmaa, Pieksämäki ja Puumala
puh. 050 311 7135
airi.maatta@mikkeli.fi
Maaherrankatu 9-11, 4.krs, Mikkeli
 
Henna Halinen
jätevesineuvoja
Enonkoski, Heinävesi, Joroinen, Juva,
Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava
puh. 044 417 4689
Olavinkatu 27, C-porras, 2.kerros, Savonlinna
 
Jätevesineuvoja antaa vastauksia haja-asutuksen jätevesiin liittyvissä kysymyksissä. Neuvojan tavoitat parhaiten puhelimitse tai sähköpostin kautta.
Palvelun tuottaa