Työharjoittelu Mikkelin kaupungilla

Mikkelin kaupunki tarjoaa korkeakoulujen, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille mahdollisuuden työpaikalla tapahtuvaan harjoitteluun ja opinnäytetöiden tekemiseen.

Palveluopas

Opintoihin sisältyvä harjoittelu
Mikkelin kaupungin toimialoilla voi tehdä eri alojen opintoihin liittyviä työharjoitteluja. Mikkelin kaupunki tekee työharjoitteluun liittyen oppilaitoksen kanssa sopimuksen ja harjoittelu on pääsääntöisesti opiskelijalle palkatonta. Mikäli harjoittelijaa haetaan määrättyä työtehtävää varten (ml. projektitehtävät, työnantajan tarpeesta lähtevät lopputyöt jne.) työnantajan aloitteesta, voi harjoittelu joissain tapauksissa olla myös palkallista. Harjoittelun kesto määräytyy opiskeltavan alan ja tutkintotavoitteiden mukaan.

Yliopisto-opiskelijat
Mikkelin kaupungin toimialat ja liikelaitokset ottavat vuosittain eri määrän yliopistoharjoittelijoita harjoitteluun, jonka kesto on yleensä 3-5 kuukautta.

AMK- ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat
Mikkelin kaupungin toimialat ja liikelaitokset ottavat vuosittain eri määrän ammattikorkeakouluharjoittelijoita ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita harjoitteluun, jonka pituus vaihtelee opiskelijan alan perusteella.

Opinnäytetyöt
Mikkelin kaupungin toimialoilla ja liikelaitoksissa voi tehdä eri tutkintoihin ja koulutuksiin liittyviä opinnäytetöitä. Opiskelija voi ehdottaa opinnäytetyön aihetta omiin opintoihinsa liittyen. Opinnäytetyön tekeminen ja opinnäytetyön aihe Mikkelin kaupungilla voi lähteä myös työnantajan tarpeesta.

Opinnäytetyön tekeminen voidaan liittää myös työharjoittelun yhteyteen.

TET-harjoittelut
Työelämään tutustumisella eli TET-harjoittelulla tarkoitetaan 7. – 9. luokkalaisten tutustumista työelämään. TET-harjoittelun tavoitteena on antaa tietoa ja hiukan kokemusta työelämästä. TET-harjoittelua voi suorittaa Mikkelin kaupungin toimialoilla ja liikelaitoksissa.

Oppilaitosyhteistyö
Mikkelin kaupunki haluaa tehdä aktiivisesti yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa tarjoamalla harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja sekä mahdollisuuksia opinnäytetyön tekemiseen. Mikkelin kaupungin asiantuntijat tulevat mielellään esittelemään kaupunkia työnantajana sekä kaupungin työtehtäviä oppilaitoksiin. Olemme mukana myös muun muassa rekrytointimessuilla.

Harjoittelijaksi ottamisen edellytys on se, että Mikkelin kaupungilla on työnantajana mahdollisuus resurssien puitteissa tarjota harjoittelijalle asianmukainen työn ohjaus.

Yhteystiedot

Kysy lisää suoraan kaupungin toimialoilta ja työyksiköistä, liikelaitoksista tai Mikkelin kaupungin henkilöstöpalveluista henkilostopalvelut(at)mikkeli.fi.

Kaupungin henkilökunnan puhelinluettelo