Historia

Mikkelin vakinaisen palokunnan perustaminen sai alkunsa tulipalosta, jossa tuhoutui kokonainen kortteli kaupungin keskustassa. Korttelissa sijaitsevat nykyisin muun muassa Mikkelin taidemuseo ja Carlssonin tavaratalo.

Maaseutukuntien organisoitu palontorjunta alkoi ensimmäisen palolain myötä vuonna 1933. Toisen maailmansodan syttyessä kehitys oli vielä alussa, ja kuntiin perustettiin vapaapalokuntia ja puolivakinaisia palokuntia. Palo- ja pelastuslaki sekä palotoimeen kohdennetut valtionosuudet mahdollistivat palotoimen kehittymisen vuonna 1975.

1960–luvulla palokuntatoiminta alkoi laajentua pelastustoiminnaksi. Palomiesten henkilökohtaiset varusteet kehittyivät ja koulutus lisääntyi. Myös kasvavat liikennemäärät, teollisuus ja vaaralliset aineet lisäsivät ja toivat uusia tehtäviä. Kaluston kehittyminen ja yhteiskunnan vaurastuminen loivat mahdollisuuksia kehittyvän kaluston hankintaan. 

2000–luvun lopussa päädyttiin valtion toimesta alueellisten pelastuslaitosten muodostamiseen. Etelä-Savon pelastuslaitos perustettiin vuonna 2004. Aikaisemmin kuntien ylläpitämät alueelliset pelastuslaitokset muuttuivat laajemmiksi yksiköiksi, joilla on mahdollisuus resurssien parempaan kohdentamiseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.