Pelastuslaitos

Etelä-Savon pelastuslaitos 

yhteiskuva.jpg
 

Etelä-Savon pelastuslaitos (ESPL) on yksi 22 Suomen pelastuslaitoksesta. ESPL tuottaa pelastustoimen palvelut Etelä-Savon kaikkien 14 kunnan alueella.

Pelastustoimen palvelut koostuvat erilaisista tehtävistä, joiden tarkoituksena on turvata kuntalaisten arkea ja auttaa hädässä. Pelastuslaitos tuottaa myös ensihoidon palveluita toiminta-alueellaan.

Pelastuslaitokset tekevät laajalti yhteistyötä. Itä-Suomen alueen viisi pelastuslaitosta (Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Kymenlaakso) ovat perustaneet yhteisen ISTIKE-hankkeen, jonka tarkoituksena on tehostaa yhteistoimintaa, mahdollistaa resurssien monipuolista ja tehokasta käyttöä sekä jakaa kustannuksia erityisesti yhteishankintojen osalta.

Pelastuslaitokset tekevät yhteistyötä myös muiden viranomaisten kanssa – kuntien, poliisin, Rajavartiolaitoksen, Puolustusvoimien, Aluehallintoviraston (AVI), Elinkeino-, liikenne- ja ympäristöviraston (ELY) ja vapaaehtoisten kanssa (mm. Järvipelastajat, SPR ja VAPEPA).

ESPL:n alueella on kolme vakinaisesti miehitettyä paloasemaa Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä, joissa kaikissa on ympärivuorokautinen hälytysvalmius. Muilla paloasemilla henkilöstöä on pääsääntöisesti virka-aikana, ja osa paloasemista toimii sopimuspalokuntien voimin.

Pelastuslaitoksen henkilöstö- ja kalustoresurssit on määritelty palvelutasopäätöksessä. ESPL työllistää 181 päätoimista henkilöä ja toiminnassa on mukana 1020 vapaaehtoista henkilöä.

Etelä-Savon Pelastuslaitoksen toiminta on jaettu kolmeen paloasemaryhmään, joiden toiminnoista vastaa pelastusjohtaja apunaan turvallisuuspalvelujen, ensihoitopalvelujen, tukipalvelujen, pelastustoiminnan ja valmiussuunnittelun henkilöstö. Pelastusjohtaja toimii tiimin jäsenenä ja vetäjänä, ja hän vastaa toiminnasta pelastuslautakunnalle.

palvelutasopaatos_2014-2017.pdf

 

Kangasniemen paloasemalla tehdään sammutinhuoltoja, hinnasto alla.

”Turvallisuus on yhteinen asiamme – inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti”
 

Pelastustoimen arvot ohjaavat pelastuslaitoksen toimintaa kaikissa tehtävissä.

Inhimillisesti: ”Kaveria ei jätetä”

Ammatillisesti: ”Hoidetaan homma kotiin”

Luotettavasti: ”Luottamusta ei petetä”

Aina valmiina!

pelastustoimen_arvot.jpg