Etusivu ›› Sisalto ›› 909 Visulahden pohjoisosa

909 Visulahden pohjoisosa

 

 

MIKKELI ->KAAVOITUS -> VIREILLÄ JA NÄHTÄVILLÄ OLEVAT KAAVAT

 

 

909 Visulahden pohjoisosa (Nähtävillä 6.5.2015 - 5.6.2015)

Suunnittelun tavoitteena on laatia osayleiskaavan suuntaviivojen mukainen yritysten-, kaupan- ja teollisuustoimintojen sekä logistiikkakeskuksen alue valtatien 5 uuden linjauksen pohjoispuolelle. Visulahden kaupunginosan suunnittelualue sopii hyvin väljyyttä ja saavutettavuutta vaativille yritystoiminnoille. Asemakaavan laatimisen tavoitteena on lisätä kaupungin teollisuus- ja yritystonttialueiden tarjontaa sekä mahdollistaa logistiikkatoimintojen sijoittuminen alueelle. Liikenteellisesti alue on liitettävissä valtatiehen 5 ja kantatiehen 72 sekä eteläpuolelle rakennettavaan Itä-portin alueeseen. Holminojan varren maa- ja metsätalousalueen ja virkistysalueen osat on merkitty liitooravan elinympäristöksi. Alueen suunnittelussa ja alueella suoritettavissa toimenpiteissä on huolehdittava, että liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei hävitetä tai heikennetä.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä 20.1.2014- 20.2.2014 välisen ajan Mikkelin kaupungin virastotalon kaupunkisuunnittelussa (Maaherrankatu 9-11, 3. krs.)

 

Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen
puh.  050 311 7130 
kaavoitusinsinööri Kalle Räinä
puh.  040 794 2525
etunimi.sukunimi(@)mikkeli.fi