Etusivu ›› Sisalto ›› Päätöksenteko

Päätöksenteko

Mikkelin kaupungin päätöksenteko 1.6.2017 alkaen

Päätöksentekomenettelyä kunnassa säätelevät pääosin kuntalaki ja hallintolaki. Eri hallinnonaloilla on lisäksi lukuisia omia menettelyä koskevia säännöksiä.

Mikkelin kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 51 jäsentä kaudella 2017 - 2021. Valtuusto vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta.

Valtuusto nimittää kaupunginhallituksen, joka vastaa kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon käytännön sujumisesta. Mikkelin kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä kaudella  2017 - 2021. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat. Se myös valvoo kaupungin etua ja edustaa kaupunkia.

Mikkelin kaupungin organisaatiossa on kolme palvelualuetta, joiden toimintaa ohjaavat palvelualueiden omissa lautakunnissa hyväksytyt toimintasäännöt. Mikkelin kaupungin palvelualueet (suluissa lautakunta) ovat
- konserni- ja elinvoimapalvelujen palvelualue (kaupunginhallitus ja kaupunginhallituksen elinvoimajaosto)
- asumisen ja toimintaympäristön palvelualue (kaupunkiympäristölautakunta ja sen lupa- ja valvontajaosto)
- sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue (kasvatus- ja opetuslautakunta sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta).

Kaupungin hallinnon järjestämistä ohjaa valtuuston hyväksymä hallintosääntö. Hallintosäännössä määrätään kaupungin luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation perusrakenne, tehtävät ja johtamisjärjestelmät.

Muut toimielimet sekä vaikuttamisfoorumit

Lautakunnat ja johtokunnat valvovat ja ohjaavat tehtäväalueensa toimintaa. Ne huolehtivat myös toiminnan, talouden ja organisaation suunnittelusta, kehittämisestä ja seurannasta.

Aluedemokratiaa toteuttavat aluejohtokunnat, joita Mikkelissä on viisi: Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin pitäjän, Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokunnat.

Vammaisten puolesta puhuu vammaisneuvosto ja ikäihmisiä edustaa vanhusneuvosto. Koulujen yhteistyöelimiä ovat koulujen neuvottelukunnat.

Lasten ääntä käyttää lasten parlamentti ja nuorten ääntä nuorisovaltuusto.
Lasten parlamentin ja nuorisovaltuuston  tapahtumatiedot ja yhteystiedot
Nuorten portaali Po1nt.fi.

Nuorten asioita käsitellään myös opiskelijaneuvottelukunnassa. Opiskelijaneuvottelukunnan tehtävänä on
- tiivistää oppilaitosten yhteistyötä
- oppilaitosten ja kaupungin välistä yhteistyötä
- käsitellä kaupungin ja opiskelijajärjestöjen ja oppilaitosten keskeisiä rajapintoja, kuten kesätyö- ja harjoittelupaikkoihin ja asumiseen liittyviä asioita sekä tapahtumia.

Opiskelijaneuvottelukuntaan kuuluu jokaisesta Mikkelin seudun oppilaitoksesta sekä henkilökunta- että opiskelijaedustaja sekä Mikkelin kaupungin edustajia eri yksiköistä.

Opiskelijaneuvottelukunnan toimikausi on vuoden ja se kokoontuu vähintään kaksi kertaa toimikauden aikana. Kaupunki tukee neuvottelukunnan toimintaa 1500 euron määrärahalla, joka tulee käyttää opiskelijoiden ja kaupungin yhteistoimintaan siten, että tukee opiskelijoiden hyvinvointia ja kaupungin markkinointia.

Opiskelijaneuvottelukunnan puheenjohtaja
kaupunginlakimies Jukka Savolainen, 044 794 2030
Opiskelijaneuvottelukunnalle voi jättää viestin oheisella lomakkeella.