Etusivu ›› Strategia

Strategia

Mikkelin strategiatyö etenee syksyn aikana vauhdilla
Verkkokyselyllä kerättiin arvokasta tietoa

Mikkelin kaupungin uutta strategiaa valmistellaan monilla foorumeilla syksyn 2017 aikana. Reilun viikon verran syyskuussa avoinna olleeseen verkkokyselyyn tuli noin  tuhat vastausta. Materiaalia jatkojalostetaan keskustelutilaisuuksissa ja työpajoissa henkilöstön, asukkaiden ja eri sidosryhmien kanssa lokakuussa.

Verkkokyselyn alustavia tuloksia esitellään yleisötilaisuudessa maanantaina 2. lokakuuta 17 kaupungin virastotalon Lounashuoneella. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille asukkaille ja sidosryhmille. Kutsu on lähetetty muun muassa järjestöille.

Strategian valmistelun aikataulu lokakuussa

2.10. Keskustelutilaisuus ja työpaja kaupungin henkilöstölle I
2.10. Keskustelutilaisuus asukkaille klo 17 kaupungin virastotalon Lounashuoneella (Maaherrankatu 9 - 11)
> nettikyselyn tulosten esittely ja strategiatyöskentelyssä esille nousseiden asioiden esittely
3.10. Konsernipäivä
3.10. Kaupunkiympäristölautakunnan kokous
5.10. Elinvoimainen Mikkeli -keskustelutilaisuus, Miksei Oy järjestää
6.10. Keskustelutilaisuus ja työpaja kaupungin henkilöstölle II
9.10. Kaupunginvaltuuston iltakoulu, teemana hyvinvointi
10.10. Kaupungin yt-neuvottelukunnan kokous
11.10. Valtuusto tulevaisuuden kunnan rakentajana -koulutus, FCG ja Kuntaliitto         
16.10.  Kaupunginhallituksen strategiakokous & FCG
17.10.  Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan työpaja
18.10.  Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokous
19.10.  Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokous
24.10.  Kaupunkiympäristölautakunnan kokous
30.10.-12.11. Strategialuonnoksen kommentointi (lausuntopyynnöt, verkkokeskustelu, palautetilaisuudet)
31.10. – 2.11.  Asukastilaisuudet eri puolilla kaupunkia, teemana lähiöt Mikkelin kaupunkipolitiikan ytimessä

Strategian valmistelun aikataulu marraskuussa
3.11. Kaupungin yt-neuvottelukunnan kokous
20.11. Kaupunginhallituksen strategiakokous
21.11. Kaupunkiympäristölautakunnan kokous
23.11. Kaupunginvaltuuston iltakoulu
24.11. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -työpaja, FCG (kutsuttuina kaupungin virkamiesjohto, valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto ja valtuustoryhmien puheenjohtajat)
29.11. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokous
30.11. Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokous

 

Strategian valmistelun aikataulu joulukuussa
4.12. Kaupunginhallituksen päätöskokous
11.12. Kaupunginvaltuuston päätöskokous
12.12. Kaupungin yt-neuvottelukunnan kokous

Valmista vuoden loppuun mennessä

Tavoitteena on, että uusi strategia on valmis vuoden 2017 aikana. Työtä ohjaa kaupunginhallitus, ja strategian hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Lisätietoja
Hyvinvointikoordinaattori  Arja Väänänen, 044 794 4716, arja.vaananen@mikkeli.fi
Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen, 044 794 2093, aki.kauranen@mikkeli.fi

 

***************************

Taustaa

 

Strategiaa 2014–2017 toteutettiin hyvinvointiohjelmilla - ohjelmien toteutumisessa paljon onnistumisia

Kaupunginvaltuusto keskusteli vilkkaasti strategiasta ja sen painopisteistä kokouksessaan 22. toukokuuta 2017. Keskustelun pohjaksi esiteltiin poikkihallinnollisten hyvinvointiohjelmien onnistumisia ja kehittämikohteita.

Monia onnistumisia, muun muassa asukkaiden hyvinvointia lisäävää matalan kynnyksen toimintaa kirjastoissa sekä nuoria tukevan Ohjaamo Olkkarin ja Tajua Mut! -toimintamallin käynnistyminen.

Elinkeinojen hyvinvointia tukee muun muassa valtatien 5:n rakentaminen ja muut investoinnit. Ympäristön hyvinvointiin vaikuttavat niin vihreän liikkumisen edistäminen kuin uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminenkin.

Tiivistelmä (pdf) strategian onnistumisista ja keskeisistä kehittämiskohteista, esitetty kaupunginvaltuustolle 22.5.2017

Strategian laatiminen 2013

Mikkelin kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.9.2013 kaupungin tavoitteet vuosille 2014–2017. Strategian tähtäimessä on asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi. 

Asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvoinnille on kullekin asetettu kolme päämäärää. Päämäärien toteutumista seurataan lähinnä määrällisten mittareiden avulla. Strategian toimeenpanoa tuetaan ohjelmilla. Ne ovat asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointiohjelma. Ohjelmiin kootaan 5-6 tärkeintä toimenpidettä, jotka vaaditaan valtuuston asettamiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Niissä edellytetään toimialojen välistä yhteistyötä.

Malli on Suomen kuntakentässä uusi. Se yksinkertaistaa strategia-asiakirjaa ja tehostaa toiminnan ohjausta.  Tavoitteiden seuranta yksinkertaistuu, ja valtuuston on aiempaa helpompaa arvioida toiminnan onnistumista. – Strategia on valtuuston tärkein työväline. Sillä ohjataan kaupungin toiminta haluttuun suuntaan.  Mikkeli menestyy hyvinvointiin panostamalla ja pahoinvointia vähentämällä, toteaa valtuuston puheenjohtaja Satu Taavitsainen. 
  
Lue lisää

Strategiavalmistelu (pdf)
Strategia-asiakirja (pdf)

Strategia-asiakirja on tiivistetty korttiin, jossa näkyvät tavoitteet ja mittarit
Strategiakortti (pdf)