kaupunginhallitus

Sisältö

nuija_5.jpg
Kaupunginhallitus päätti muut käsiteltävinä olleet asiat esitysten mukaisesti (linkki esityslistaan), mutta vastaus valtuustoaloitteeseen Suomenniemen koulun opettajamäärästä palautettiin...
nuija_5.jpg
Päätökset pykälittäin § 295 Metsäsairila Oy:n konsernitavoitteiden toteutuminen ja ajankohtaiset aiheet Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Metsäsairila Oy:n ajankohtaiskatsauksen. § 296 Itä-Suomen...
nuija_5.jpg
Päätökset pykälittäin (avaa linkki esityslistaan ja pöytäkirjaan) §274: Esitys kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kuntapaikkakiintiön nostamiseksi Kaupunginhallitus päätti lisätä...
nuija_5.jpg
Kokouksen esityslista (klikkaa linkkiä) § 267 Lausunto Emostensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa hakemuksesta - kaupunginhallitus päätti asian esityslistan mukaisesti...
nuija_6.jpg
Päätökset pykälittäin § 170 Sotahistoriakeskus Mikkeli -hankkeen tilannekatsaus Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi sotahistoriakeskushankkeen tilannekatsauksen. Hankkeen päätavoitteina on tuottaa...
nuija_6.jpg
Kaupunginhallitus käsitteli listalla olleiden asioiden lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttämää otto-oikeutta viranhaltijapäätöksistä, jotka koskivat koulujen johtamisjärjestelmämuutoksia eli...
nuija_6.jpg
Päätökset pykälittäin §129: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkopäivitys Kaupunginhallitukselle luovutettiin palveluverkkopäivitys (linkki kohtaan Päätöksenteko > Työryhmät)....
nuija_6.jpg
Päätökset pykälittäin 115: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja Mikkelin kaupungin välinen kumppanuussopimus Kaupunginhallitus hyväksyi Miksei Oy:n ja Mikkelin kaupungin välisen kumppanuussopimuksen...
Liikkumisen unelmavuoden aloitus
Kuva: Liikkumisen unelmavuosi polkaistiin käyntiin syksyllä 2015. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valmistelu eteni samaa tahtia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon...
nuija_6.jpg
Kaupunginhallitus kokousti pääsiäisen vuoksi poikkeuksellisesti tiistaina. Esityslistalla olleet asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti. Päätökset pykälittäin § 103 Etelä-Savon Energia Oy:n...

Sivut